Sổ tay Quản trị Đào tạo

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc chuẩn hóa quy chế đào tạo bài bản, thiết kế một phiếu đánh giá hiệu quả đào tạo, xây dựng quy trình đào tạo, lập kế hoạch đào tạo. Việc xây dựng một quy trình đào tạo hoàn thiện trước - trong - sau (từ khảo sát nhu cầu tới triển khai và đánh giá) đang tiêu tốn phần lớn thời gian của các bộ phận nhân sự tại các doanh nghiệp Việt Nam. 
Thấu hiểu khó khăn đó, Học viện Quản trị HRD Academy gửi tặng bạn cuốn "Sổ tay Quản trị Đào tạo" nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo. Với những kiến thức được hội đồng chuyên gia HRD Academy chuẩn hóa, cuốn sổ tay sẽ giúp bạn tối ưu hóa thời gian xây dựng các quy chế và biểu mẫu đào tạo trong doanh nghiệp.

Tổng hợp và biên soạn bởi Học viện Quản trị HRD Academy

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082