Sổ tay Quản trị Hành chính

 Ở rất nhiều công ty, đặc biệt SMEs, các quy trình & biểu mẫu hầu như không có hoặc phải xây từ đầu theo kiểu phát sinh, gặp đến đâu xây đến đó, không có hệ thống bài bản. 
Thực tế thì công việc quản trị hành chính tại bộ phận HCNS không chỉ đơn giản là sắp xếp hồ sơ và quản lý giấy tờ. Trên thực tế, bộ phận này phải quản lý và xử lý rất nhiều nghiệp vụ quan trọng trong công ty, ví dụ như: Con dấu công ty, Văn phòng phẩm, Thiết bị văn phòng, Quản lý hội họp, Văn thư lưu trữ,..
Chia sẻ khó khăn nhiều anh chị làm công tác nhân sự, Học viện Quản trị HRD Academy gửi tới anh chị "Sổ tay Quản trị Hành chính” nhằm giúp anh chị em tiết kiệm thời gian xây dựng quy trình biểu mẫu cho đơn vị mình.

Tổng hợp và biên soạn bởi Học viện Quản trị HRD Academy

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082