Tài liệu Tổng hợp Workshop Đào tạo & Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 2022-2025

WORKSHOP ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2022-2025

  • Làm thế nào để L&D trở thành Business Partner trong doanh nghiệp?

  • Công bố Báo cáo Hoạt động Đào tạo & Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 2022.

  • Nâng cao sức khỏe tinh thần & Gắn kết đội ngũ trong tổ chức

  • Kiến tạo tổ chức học tập trong Doanh nghiệp Việt Nam.

Đó là những nội dung đã được các diễn giả là Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực L&D (Learning & Development)  chia sẻ tại  Hội thảo “Đào tạo và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 2022 – 2025” do Học viện Quản trị - HRD Academy tổ chức vào Sáng ngày 09/04/2023 vừa qua. Hội thảo quy tụ gần 150 CEO, Giám đốc C-Level Đào tạo & Phát triển đến từ nhiều công ty, doanh nghiệp với các ngành nghề khác nhau tham dự trong tổng thời gian hơn 200 phút với cấu trúc 2 phần: Phần Chia sẻ đến từ phía các khách mời và Phần thảo luận trực tiếp cùng người tham gia.

Học viện Quản trị HRD Academy thân tặng Quý Anh Chị Tài liệu Tổng hợp được chia sẻ trong Hội thảo vừa qua. Hy vọng sẽ giúp ích cho công tác Đào tạo & Phát triển tổ chức và Kiến tạo tổ chức học tập trong Doanh nghiệp của Quý Anh Chị.

Trân Quý,

Chi tiết thông tin hội thảo có tại: http://chienluocdaotao.hrd.com.vn/

 

 

 

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082