Đào tạo Phát triển trong Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh | Kinh nghiệm từ các Market Leader

Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh đứng trước rất nhiều bài toán khi mở rộng hoạt động kinh doanh liên tục & quy mô nhân sự trải dài trên toàn quốc:

Thứ nhất, đội ngũ “khai thiên lập thạch" với những người đi lên từ chuyên môn không đủ kỹ năng quản lý khi số lượng nhân sự tăng nhanh. Thậm chí nhiều người cũ ra đi do xung đột văn hóa và cách thức làm việc mới.

Thứ hai, nhiều quản lý và người giỏi từ bên ngoài về làm việc một thời gian lại ra đi do không hợp văn hóa, gây nhiều lãng phí và mất ổn định trong tổ chức.

Thứ ba, đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng không nhất quán về thông tin sản phẩm, quy trình và các tiêu chuẩn bán hàng cũng như chăm sóc khách hàng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng, chỉ số hài lòng và tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Thứ tư, nhiều kinh nghiệm, kiến thức quý về bán hàng và quản lý của doanh nghiệp không được chia sẻ và lưu giữ khi nhân sự chủ chốt ra đi.

Ebook chia sẻ kinh nghiệm “Thực tiễn nằm gai nếm mật” về chuyển dịch chiến lược nhân sự từ Buy (Tuyển dụng từ bên ngoài) sang Build (Đào tạo & Phát triển từ nội bộ) thông qua Phát triển năng lực tổ chức & Tăng trưởng nóng bằng Đào tạo nội bộ tại các Doanh nghiệp Market Leader trong ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Bất động sản, Bán lẻ-Phân phối - Thương mại, Công nghệ thông tin, Giáo dục-Đào tạo, Dịch vụ - Sản xuất.  

Tổng hợp và biên soạn bởi Học viện Quản trị HRD Academy

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082