TỔNG HỢP BỘ CÔNG CỤ DÀNH CHO NGƯỜI LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

MiniEbookHRD No2 - MiniEbook số thứ 2 của HRD Academy được biên soạn theo inforgraphic ngắn gọn súc tích nhằm cung cấp tổng hợp các công thức, phương pháp làm việc hiệu quả cho các cá nhân trong tổ chức.

👉 Ấn phẩm này sẽ giúp các cá nhân, các thành viên trong nhóm nắm được:
✨ Các phương pháp (Mô hình Eisenhower Matrix) và mẹo để quản lý thời gian hiệu quả hơn, hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ít hơn.
✨ Các công cụ và kỹ thuật (Horenso, Phản hồi, 5W1H) cải thiện năng suất và hiệu quả trong công việc, phối hợp làm việc trong tổ chức.
✨ Mô hình phân tích SWOT, Thiết lâp mục tiêu và hành động SMART
✨ Các phương pháp tư duy sâu (Công thức 5Whys, Tư duy phát triển) đem lại các tác động tích cực lớn trong công việc.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HRD ACADEMY - TỐI ƯU NĂNG LỰC TỔ CHỨC
📞 Hotline: 097 345 2082 (Miền Bắc) /036 423 6082 (Miền Nam)
📬 Email: hrdacademy@hrd.com.vn
🖱 Website: https://hrd.com.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/
#HRDAcademy #HRD

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082