Trao Quyền- Lựa chọn để tăng tốc từ 1200 lên 10,000 nhân sự của một công ty công nghệ

Rikkeisoft với quá trình tăng trưởng nóng từ 50 lên 1200 nhân sự đòi hỏi tổ chức nâng cấp hệ thống quản trị hiện đại cùng với đó là năng lực quản lý của đội ngũ chủ chốt & văn hóa làm việc hiệu quả. Thời điểm tăng trưởng nóng, rất nhiều quản lý trẻ phải đảm nhiệm số lượng công việc khổng lồ với quy mô đội ngũ nhân viên tăng từ vài chục lên vài trăm người. Trong đó có rất nhiều vị trí chủ chốt ở các dự án quan trọng cần được ưu tiên thời gian tập trung vào các kế hoạch và chiến lược dài hạn thay vì xử lý sự vụ & giải quyết các vấn đề hàng ngày của đội ngũ thực thi.  Trước bài toán cần nâng cấp nhanh chóng năng lực quản lý cũng như nâng cấp nâng lực làm việc hiệu quả & sự chủ động của đội ngũ thực thi, Ban lãnh đạo Rikkeisoft đã thực hiện chiến dịch 3 TRAO: TRAO QUYỀN-TRAO TIỀN-TRAO KIẾN THỨC với mục tiêu phát triển năng lực tổ chức thông qua phát triển hệ thống, con người & văn hóa hiệu quả. 

Trong hoạt động 3 TRAO, ngoài việc Trao Tiền- Tự chủ & Chịu trách nhiệm tài chính, Trao Kiến thức- Tăng cường hoạt động Sharing, Đào tạo nội bộ & Truyền nghề thì Trao Quyền là năng lực được Rikkeisoft đầu tư cho đội ngũ chủ chốt trong giai đoạn Tăng trưởng nóng thông qua các chiến dịch truyền thông & đào tạo. Về truyền thông, hoạt động Trao quyền được chia sẻ để thay đổi tư duy của đội ngũ quản lý với mục tiêu của Trao quyền: 

+) Trao Quyền là cách giúp phát triển tổ chức

+) Trao Quyền là cách giúp phát triển hệ thống

+) Trao Quyền là cách giúp phát triển đội ngũ kế cận

+) Trao Quyền là văn hóa làm việc hiệu quả trong các tổ chức lớn. 

Chương trình Phát triển năng lực Giám đốc khối tại Rikkeisoft

Về đào tạo, ngoài việc làm rõ các cấp độ trao quyền ở quy mô Công ty/ Khối/ Dự án thì các chương trình đào tạo sẽ làm rõ 5 nhóm hành động của nhà quản lý để thực hiện trao quyền và phân nhiệm hiệu quả. Nằm trong chuỗi chương trình Phát triển năng lực Giám đốc khối tại Rikkeisoft, các quản lý chủ chốt sẽ được hướng dẫn chi tiết về: Quy trình trao quyền & phân nhiệm bao gồm: các điều kiện để trao quyền và phân nhiệm hiệu quả, Quy trình 4 bước trao quyền và phân nhiệm trong công việc & Thực hành bằng tình huống các kỹ năng cần thiết để trao quyền và phân nhiệm hiệu quả. Bên cạnh đó, để việc trao quyền được thực thi sau khóa đào tạo, các quản lý chủ chốt sẽ được hướng dẫn chi tiết theo các bước chi tiết: 

#1: Chuẩn bị cho trao quyền và phân nhiệm

#2: Thực hiện trao quyền và phân nhiệm theo tình huống đóng vai

#3: Hỗ trợ, hướng dẫn trong quá trình thực hiện trao quyền, phân nhiệm

#4: Kỹ năng Phản hồi nhân viên sau khi trao quyền

#5: Các tiêu chí & cách đánh giá việc trao quyền & phân nhiệm. 

Bằng hệ thống đào tạo nội bộ đa dạng & thúc đẩy liên tục hoạt động văn hóa nội bộ, chính sách 3 TRAO đang mang lại nhiều chuyển động tích cực trong hoạt động nội bộ & hoạt động kinh doanh của Rikkeisoft trước tham vọng doanh thu 350 triệu đô & 10,000 nhân sự tới năm 2025. 

Tham khảo các chương trình đào tạo nội bộ tại Rikkeisoft

Tham gia ngay Cộng đồng các doanh nghiệp tăng trưởng nóng để nhận thêm nhiều tài liệu hội thảo: https://zalo.me/g/txliim502

Tìm hiểu ngay phương pháp đào tạo LiveLearning trực tuyến qua phần mềm đang được triển khai tại các công ty, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam:   https://livelearning.hrd.com.vn/

----------------

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082