Trương Bích Hạnh

Giám đốc nhân sự

VinEco ( Tập đoàn VinGroup)

" Hai điều tôi ấn tượng nhất đối với HRD Academy đó là sự chuyên nghiệp và hiệu quả. Chuyên nghiệp đến từ công tác khảo sát kĩ lưỡng- tổ chức đào tạo cẩn thận. Hiệu quả đến từ việc đánh giá kết quả sau đào tạo của HRD Academy giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác hoạch định kế hoạch đánh giá- phát triển nhân viên trong tổng thể kế hoạch nhân sự của Tập đoàn. "

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082