KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH I FIS

I. Vai Trò Của Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định

Trong cuộc sống và công việc, chúng ta luôn phải đối mặt với những vấn đề cần giải quyết. Để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, chúng ta cần có tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định là khả năng nhận thức, phân tích và tìm ra giải pháp cho một vấn đề. Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp chúng ta xác định được vấn đề cần giải quyết, cũng như đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả.

Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề có vai trò quan trọng trong cuộc sống và công việc của mỗi người. Cụ thể, chúng có những vai trò sau:

 • Giúp chúng ta nhận thức và xác định vấn đề: Tư duy logic giúp chúng ta phân tích thông tin một cách khách quan, chính xác và đưa ra kết luận hợp lý. Điều này giúp chúng ta có thể nhận thức và xác định vấn đề một cách chính xác.
 • Giúp chúng ta phân tích và phán đoán tình huống: Phân tích và phán đoán tình huống là một phần quan trọng của quá trình giải quyết vấn đề. Tư duy logic giúp chúng ta phân tích thông tin một cách khách quan và chính xác. Kỹ năng phán đoán giúp chúng ta đưa ra quyết định phù hợp với tình huống.
 • Giúp chúng ta tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề: Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp chúng ta xác định được vấn đề cần giải quyết, cũng như đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả.
 • Giúp chúng ta nâng cao hiệu suất và năng suất lao động: Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề giúp chúng ta giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng. Điều này giúp chúng ta nâng cao hiệu suất và năng suất lao động.
 • Giúp chúng ta đạt được thành công trong cuộc sống và công việc: Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề là những kỹ năng quan trọng cần có để đạt được thành công trong cuộc sống và công việc.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định là những kỹ năng quan trọng cần có trong cuộc sống và công việc. Việc rèn luyện hai kỹ năng này sẽ giúp chúng ta nâng cao hiệu suất và năng suất lao động, đồng thời đạt được thành công trong cuộc sống và công việc.

II. Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định

Chương trình đào tạo "Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định" được HRD Academy thiết kế dành cho Cán bộ quản lý, nhân viên tại Công ty FPT Information System, chương trình đem tới các nội dung về:

Phần 1. Tổng quan về Giải quyết Vấn đề và Ra quyết định

 • Vấn đề và Phân loại: Định nghĩa vấn đề và phân loại chúng để hiểu rõ bản chất và tính chất đặc trưng của mỗi loại vấn đề.
 • Quy trình và Mô hình 5W-1H: Học cách áp dụng quy trình và mô hình 5W-1H để xác định, phân tích, và đặt câu hỏi quan trọng đối với vấn đề.
 • Tư duy hệ thống và Sáng tạo: Phát triển tư duy hệ thống để nhìn nhận vấn đề toàn diện và tư duy sáng tạo để đưa ra những giải pháp mới và khác biệt.
 • Nguyên tắc cơ bản: Thảo luận về các nguyên tắc cơ bản trong quá trình giải quyết vấn đề và ra quyết định.

 

Phần 2. Phát triển Kỹ năng Giải quyết Vấn đề và Ra quyết định

 • Xác định vấn đề: Hướng dẫn cách xác định vấn đề và mô tả nó thông qua câu hỏi 4W và có/không.
 • Phân tích vấn đề: Chia sẻ các phương pháp và kỹ thuật phân tích vấn đề, bao gồm 5 WHYs và Fishbone diagram.
 • Đưa ra giải pháp: Học cách đưa ra các giải pháp với nguyên tắc chung và sử dụng nhiều phương pháp như Logical thinking, Creative thinking, và 6 Thinking Hats.
 • Chọn lựa giải pháp tối ưu: Thảo luận về tầm quan trọng của việc chọn lựa giải pháp tối ưu và cách thức thực hiện quyết định trong tình huống cụ thể.
 • Thực hiện giải pháp và Đánh giá: Áp dụng mô hình PDCA vào việc thực hiện giải pháp và học cách đánh giá, theo dõi, quản lý, và cải tiến quá trình giải quyết vấn đề.

 

Chương trình này nhằm mục đích giúp học viên phát triển một cách toàn diện từ tư duy logic trong các vấn đề và kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả. Chương trình sẽ kết thúc bằng việc kết hợp những kiến thức và kỹ năng được học, giúp học viên tự tin và thành công trong tổ chức. 

Cảm ơn quý đối tác đã tin tưởng lựa chọn HRD Academy để cùng đồng hành trong quá trình Đào tạo & Phát triển năng lực tổ chức!

Chúc cho các Anh/chị cán bộ quản lý, nhân viên FIS sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp nhờ những kiến thức được truyền tải trong chương trình. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD Academy - Đơn vị số 1 đào tạo năng lực làm việc hiệu quả trong Doanh nghiệp.
👉Liên hệ ngay với Học viện Quản trị HRD Academy để nhận được các tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù kinh doanh:
👉Offline: https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/
👉LiveLearning: https://livelearning.hrd.com.vn/
👉Các lớp học triển khai thường xuyên tại doanh nghiệp: https://hrd.com.vn/video-hinh-anh
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HRD ACADEMY - TỐI ƯU NĂNG LỰC TỔ CHỨC 
📞Hotline: 097 345 2082 (VP Hà Nội) /036 423 6082 (VP TP HCM) 📩Email: hrdacademy@hrd.com.vn 
🖱Website: https://hrd.com.vn/ 
Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082