UNIS I QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHUẨN AGILE

HỌC VIỆN QUẢN TRỊ HRD ACADEMY HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG TRƯỜNG QUỐC TẾ UNIS HÀ NỘI TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHUẨN AGILE"

Học viện Quản trị HRD Academy cùng Đội ngũ đào tạo tại UNIS HÀ NỘI đã tổ chức khóa học "Quản trị dự án chuẩn Agile với nội dung khóa học được thiết kế chuyên biệt dành cho đội ngũ IT của tổ chức. Chương trình bao gồm 3 mục tiêu chính chính:

- Xác định đúng hướng cho dự án ngay từ đầu.

- Lập kế hoạch và thực thi theo phương pháp Agile để quản lý rủi ro, kiểm soát tiến độ và chi phí, cải tiến liên tục và thích ứng nhanh với biến đổi.

- Phát triển kỹ năng tổ chức và điều phối, xây dựng đội ngũ hiệu suất cao và quản lý mối quan hệ với các bên liên quan.

 

Chương trình được thiết kế với các nội dung chính sau:

1. Khung sườn trong một dự án hiệu quả: bao gồm các yếu tố như Mục tiêu, tầm nhìn, giá trị, quy tắc, Cá nhân và tương tác, Quy trình và công cụ, Scrum framework cho quản trị dự án, Project checklist

2. Hiểu đúng về Dự án: Định nghĩa dự án và Vai trò của nhà Quản trị dự án

3. Tổ chức đội dự án hiệu quả: Phân quyền, phân vai và các nhóm liên chức năng, tự tổ chức

4. Lập và thực thi kế hoạch: Lập kế hoạch, Quản lý yêu cầu, Ước lượng và định cỡ,...

5. Cải tiến liên tục: Loại bỏ lãng phí, Mở rộng năng lực quản trị dự án cấp độ tổ chức, Quản trị tri thức và quản trị dựa vào tri thức,...

6. Quản lí rủi ro và thích ứng với tính bất định: Nhận diện, đánh giá rủi ro, kế hoạch dự phòng,...

7. Quản lí dự án phức tạp

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082