3 bước lập Kế hoạch Đào tạo hiệu quả

1: Các bước lập kế hoạch đào tạo: 

Bước 1: Phân tích như cầu đào tạo (TNA)

Bước 2: Đánh giá mức độ ưu tiên và nguồn lực của tổ chức

Bước 3: Training Plan - Kế hoạch đào tạo

2: Các yếu tố đầu vào của Kế hoạch đào tạo năm: 

3: Phân tích nhu cầu đào tạo: 

Một TNA cơ bản bao gồm 3 thành phần: Phân tích tổ chức/chiến lược, phân tích chức năng/nhiệm vụ và phân tích cá nhân. Người phụ trách kế hoạch đào tạo sẽ căn cứ vào 3 nhu cầu trên kết hợp với mức độ ưu tiên của tổ chức trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch đào tạo phù hợp.

a. Phân tích tổ chức:  Người làm đào tạo sẽ phân tích những khía cạnh sau của tổ chức:

 • Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
 • Phương hướng, chiến lược công ty
 • Tài nguyên đào tạo

Để từ đó trả lời được những câu hỏi sau phục vụ cho công tác lên KH đào tạo: 

 • Công ty có sẵn sàng dành thời gian và tiền bạc cho việc đào tạo?
 • Đào tạo hay hình thức phát triển nhân sự khác?
 • Đào tạo nội bộ hay thuê ngoài?

b.Phân tích cá nhân

 • Đánh giá hiệu suất, năng lực, thái độ
 • Định hướng phát triển cá nhân 

c. Phân tích nhiệm vụ và mô hình năng lực

 • Mô tả công việc
 • Tiêu chuẩn năng lực và công việc
 • Các chỉ số hiệu quả: chi phí, chất lượng, tối ưu,…

Từ những thành phần trên, Ban đào tạo đưa ra Phương pháp đào tạo và phát triển phù hợp với tình hình doanh nghiệp mình: 

 • Đánh giá
 • Môi trường học tập
 • Chuyển giao đào tạo

( Tham khảo Employee Training and Development – Raymond A. Noe) 

Trích từ ebook ' Hướng dẫn lập Kế hoạch Đào tạo' của HRD Academy. Tìm hiểu thêm tại đây

Học viên Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082