3R VỀ ĐỘNG LỰC

Brian Tracy khi nghiên cứu về Nghệ thuật thúc đẩy nhân viên, ông có đưa ra công thức 3R xuất hiện trong mọi tổ chức và doanh nghiệp. Chúng có tác động rất lớn đến sự nhiệt tình và cam kết của nhân viên.

#1: Reward - Phần thưởng

#2: Recognition - Sự công nhận

#3: Reinforcement - Sự củng cố

📍 Reward - Phần thưởng

Bởi phần thưởng thúc đẩy và khuyến khích mọi người, nên chúng phải được dựa trên hiệu suất. Cụ thể, phần thưởng phải gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ nhằm giúp tổ chức hướng tới việc đạt được các mục tiêu về năng suất và lợi nhuận.

Có hai kiểu phần thưởng - hữu hình và vô hình. Trong đó, phần thưởng hữu hình là tiền bạc, các kỳ nghỉ và các phần thưởng vật chất; phần thưởng vô hình có thể là danh hiệu và giải thưởng được trao, các khóa đào tạo thêm,... Khen ngợi và khen thưởng công khai, đặc biệt trước mặt người khác, là một phần thưởng vô hình có giá trị to lớn về tinh thần thúc đẩy động lực và cải thiện hiệu suất.

📍Recognition - Sự công nhận

Một trong những động lực lớn nhất trong công việc là được công nhận vì đã nỗ lực hết sức và làm tốt công việc được giao. Mặt khác, một trong những lời phàn nàn lớn nhất trong công việc là khi mọi người nỗ lực để hoàn thành xuất sắc công việc để rồi bị sếp phớt lờ thành tích của họ. Các nhà quản lý nợ nhân viên của mình sjw công nhận khi họ làm tốt công việc được giao.

Bất cứ khi nào một người đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu về công việc hoặc làm bất cứ điều gì đó đặc biệt, người quản lý nên công nhận công sức của nhân viên đó, cả công khai lẫn riêng tư.

📍Reinforcement - Sự củng cố

Đây là một trong các kỹ thuật thúc đẩy nhân viên mạnh mẽ nhất. Bất cứ điều gì các Sếp khen ngợi, phê duyệt, công nhận và củng cố sẽ được lặp lại thường xuyên.

Nhiều nhà quản lý cho rằng tiền lương là phần thưởng đủ để một người làm tốt công việc được giao. Nhưng đó không phải là cách mà một người bình thường nhìn nhận. Bất cứ khi nào các nhân viên tìm được cách thực hiện công việc mới mẻ, họ tin rằng mình xứng đáng được công nhận và khích lệ.

Có thể thấy, động lực chính là yếu tố thúc đẩy nhân viên làm việc, là sự mong muốn và tự nguyện của cá nhân để phát huy và tự nỗ lực để đạt được những mục tiêu của bản thân và tổ chức đề ra. Những nhà lãnh đạo, quản lý hãy chú ý đến 3R này để có những cách thức và phương pháp tạo động lực cho nhân viên của mình để nâng cao hiệu suất làm việc của cả đội ngũ.

Học viên Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082