5 bí kíp phát triển tổ chức học tập tại SME

Với các doanh nghiệp SMEs, phát huy vai trò của cấp quản lý có thể sẽ là 1 chìa khóa quan trọng trong việc Phát triển năng lực nhân viên, Xây dựng văn hóa học tập chủ động và xuyên suốt. Dưới đây là 5 bí kíp Phát triển tổ chức học tập mà Phòng Nhân sự và Ban lãnh đạo có thể tham khảo và áp dụng tại doanh nghiệp

1. Đào tạo, tạo nhận thức để cấp quản lý thấy rõ vai trò của mình trong công tác này. Chỉ rõ điều đó sẽ tác động đến chất lượng, hiệu quả công việc của phòng ban bộ phận đó ra làm sao. Cần tránh tình trạng hiện nay ở nhiều doanh ngiệp là cấp quản lý xem việc phát triển năng lực nhân viên là của Phòng nhân sự. Khi đã “thông” về mặt tư tưởng, thì quá trình thực thi sẽ dễ dàng hơn.

2. Cung cấp các khóa đào tạo cho cấp quản lý về kỹ năng huấn luyện, kèm cặp, phát triển nhân viên. Phát triển nhân sự cần phải là 1 kỹ năng quan trọng trong đánh giá năng lực của cấp quản lý. Mỗi người quản lý sẽ là một giảng viên nội bộ, một “sư phụ”, mentor cho đội ngũ nhân viên cấp dưới.

3. Xây dựng các công cụ giúp người quản lý thực hiện tốt vai trò này. Ví dụ như cần phải “thể chế hóa” các bản IDP – Kế hoạch phát triển cá nhân (Individual Development Plan) với các gợi ý, hướng dẫn cụ thể để họ có thể căn cứ vào các bản IDP đó để phát triển năng lực đội ngũ nhân viên dưới quyền.

4. Ban hành các chính sách, quy trình để hoạt động phát triển năng lực nhân viên được “luật hóa” trong tổ chức. Ví dụ nhiều doanh nghiệp hiện nay đưa “số giờ đào tạo, huấn luyện nhân viên” thành một KPI của cấp quản lý.

5. Xây dựng văn hóa “tổ chức học tập”, tạo môi trường cho các hoạt động này được phát triển. Văn hóa “tổ chức học tập” được hình thành khi người lãnh đạo tuyên bố mạnh mẽ về điều này, truyền thông rõ tinh thần “sẵn sàng học hỏi” là một giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Tổ chức các buổi chia sẻ về kỹ năng, kinh  nghiệm định kỳ, các cuộc thi về đọc sách, câu lạc bộ đọc sách. “Tổ chức học tập” là môi trường cho cấp quản lý có thể phát huy vai trò của họ trong phát triển nhân viên, nhưng đồng thời cũng sẽ là một áp lực tác động vào họ để xem đây là công việc ưu tiên của người quản lý.

                                                             Trích Ebook " Phát triển năng lực nhân viên. Khó mà dễ". Tìm hiểu thêm Tại đây

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082