Bộ công cụ để hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả

 

 

Việc hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả luôn là vấn đề được các nhà quản lý quan tâm nhất tại doanh nghiệp. Các công cụ dưới đây chắc chắn sẽ là những trợ thủ đắc lực giúp các nhà quản lý hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

1. Xác định mục tiêu với công cụ SMART

- Specific (Cụ thể)

- Measurable (Có thể đo lường được)

- Attainable (Có thể đạt được)

- Relevant (Thực tế)

- Time based (Thời gian hoàn thành).

2. Xác định phạm vi công việc với công cụ PBS

3. Chia nhỏ công việc cần làm với công cụ WBS (Work Breakdown Structure)

4. Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên với công cụ PDM

5. Ước tính tài nguyên với công cụ PERT (Program and Evaluation Review Technique)

6. Hoàn chỉnh các bản kế hoạch với công cụ 5W-2H

- Who (Ai làm)

- What (Làm việc gì)

- When (Khi nào)

- Where (Ở đâu)

- Why (Tại sao)

- How (Làm như thế nào)

- How many (Cần bao nhiêu ngân sách để làm)

Để làm tốt được việc hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả, nhà quản lý và các nhân viên cần được học tập một cách bài bản với hệ thống kiến thức đầy đủ kết hợp với những case study thực tiễn, trang bị những kinh nghiệm thực chiến nhất.

 

Chương trình đào tạo: Hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả - HRD Academy

Học viên Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082