HOẠCH ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Lập kế hoạch là công tác quan trọng giúp bạn chủ động trong công việc, nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sắp tới của tổ chức, của phòng ban hay của chính bản thân bạn, từ đó chuẩn bị nguồn lực cần thiết để thực hiện công việc hay một dự án nào đó hiệu quả. Đồng thời, khi quá trình hoạch định các công việc diễn ra hiệu quả cũng sẽ giúp bạn kiểm soát các đầu việc, phòng ngừa các rủi ro, quy hoạch lại hệ thống ưu tiên trong công việc. Do vậy, việc hoạch định và tổ chức công việc một cách khoa học chính là vũ khí quan trọng nhất giúp bạn đối phó với sự quá tải trong công việc giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên góp phần chung vào sự phát triển của doanh nghiệp, tổ chức.

Nằm trong chuỗi giải pháp Phát triển hệ thống & Nâng cao năng lực Ban tài chính-kế toán do Học viện Quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều Doanh nghiệp, khóa học Inhouse “Hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp.

1. Mục tiêu khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc

- Áp dụng được các bước và các công cụ lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và logic

- Áp dụng được công cụ để theo dõi kết quả thực hiện công việc hiệu quả

- Biết cách nhận ra vấn đề và nguyên nhân khi kết quả thực tế không đạt mục tiêu, để từ đó đưa ra các hành động cải tiến để có kết quả tốt hơn

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung/outline Chương trình đào tạo "Hoạch định và tổ chức công việc":

PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH (PLAN)

- Tổng quan các bước lập kế hoạch

- Xác định mục đích, mục tiêu với công cụ SMART

- Xác định phạm vi công việc với công cụ PBS

- Chia nhỏ công việc cần làm với công cụ WBS

- Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên với công cụ PDM

- Ước tính tài nguyên với công cụ PERT

- Lường trước các rủi ro và hành động phòng ngừa, hành động dự phòng

- Hoàn chỉnh bản kế hoạch với công cụ 5W-2H

*Thực hiện case study thực tiễn

PHẦN II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (DO)

- Tổng quan phương pháp thực hiện công việc

- Phổ biến và hướng dẫn kế hoạch đến các bên liên quan

- Trực quan hóa kế hoạch và thực tế thực hiện công việc

- Áp dụng To do list

- Báo cáo - Liên lạc - Thảo luận khi thực hiện công việc

- Cách ghi chép kết quả thực hiện công việc

*Thực hiện game mô phỏng

PHẦN III.  PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC (CHECK)

- Tổng quan phương pháp kiểm tra kết quả công việc

- Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả công việc so với mục đích

- Tần suất kiểm tra kết quả

- Phương pháp Tam hiện

- Phương pháp 5 tại sao

PHẦN IV. PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC (ACTION)

- Tổng quan phương pháp cải tiến kết quả công việc

- Đối sách tạm thời là gì ? Phương pháp xác định

- Đối sách lâu dài chống tái diễn vấn đề là gì ? Phương pháp xác định

- Phương pháp tiêu chuẩn hóa công việc (PDCS)

* Thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Doanh nghiệp

IV: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:

Với đội ngũ hơn 80 giảng viên là các chuyên gia hàng đầu có am hiểu chuyên môn sâu sắc trong nhiều lĩnh vực, giàu kinh nghiệm thực chiến tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước với những phương pháp giảng dạy, huấn luyện linh hoạt phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. 

Liên hệ Học viện quản trị HRD Academy ngay hôm nay để xây dựng những chuỗi chương trình đào tạo dành riêng cho doanh nghiệp của bạn

Đào tạo Inhouse cho doanh nghiệp: Đăng ký nhận tư vấn ngay TẠI ĐÂY

Hotline: 097 345 2082 hoặc đăng ký TẠI ĐÂY

Email: hrdacademy@hrd.com.vn

Một số chuỗi Chương trình Đào tạo đã triển khai:

HRD Academy đồng hành cùng Flamingo Group trong chương trình đào tạo " Kỹ năng tổ chức và phân công công việc hiệu quả"

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082