BOOST UP 4.0: Nâng cao hiệu suất làm việc

Theo nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF, bên cạnh việc doanh nghiệp phải sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi cũng như hoàn thiện hệ thống quản trị thì việc trang bị các kĩ năng cần thiết trong kỉ nguyên số là vô cùng cần thiết. Qua tiếp xúc với hơn 500 doanh nghiệp Việt Nam, Ban chuyên gia Học viện Quản trị HRD Academy đã nghiên cứu & phát triển giải pháp “Boost Up 4.0 - Nâng cao hiệu suất làm việc” nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán nâng cao kĩ năng làm việc cũng như năng suất lao động, từ đó tạo nhiều giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Giải pháp được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

  • Nâng cao hiệu suất cá nhân thông qua phát triển các kĩ năng mềm cần thiết
  • Nâng cao hiệu suất đội ngũ bằng các nhóm năng lực giải quyết vấn đề & thực thi công việc phức tạp
  • Nâng cao hiệu suất làm việc nhóm & kết nối phối hợp của đội ngũ thông qua việc phát triển các nhóm năng lực tương tác

Một số khách hàng tiêu biểu:

                        

Lộ trình Đào tạo Demo: 

 

Một số hình ảnh Đào tạo: 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082