Cách setup nền tảng làm việc từ xa

CÁCH SETUP NỀN TẢNG LÀM VIỆC TỪ XA

Các nhân viên của doanh nghiệp đang làm việc từ xa, làm việc tại nhà. Vậy nhà lãnh đạo và các cấp quản lý cần làm gì để hiệu suất công việc đạt mức tốt nhất?

1.Tái cấu trúc cơ cấu nhân sự của công ty và làm rõ vai trò của từng cá nhân.

Làm việc từ xa nghĩa là các phòng ban sẽ có xu hướng làm việc riêng biệt. Vì thế các nhân viên của bạn có thể sẽ không nắm rõ ai là người giám sát trực tiếp để liên hệ khi cần. Do đó, các tổ chức cần có bản mô tả cụ thể cơ cấu nhân sự công cụ kèm theo các hình ảnh, họ và tên, chức danh và contact liên hệ của từng cá nhân.

Trong quá trình làm việc từ xa, các tổ chức có thể lựa chọn áp dụng các mô hình tổ chức doanh nghiệp khác nhau:
- Tổ chức phân quyền: các cấp độ quyền lực đúng trình tự từ lãnh đạo tối cao đến quản lý cấp trung và tới nhân viên.
- Tổ chức cấu trúc ma trận: các thông tin liên quan đến công việc được luân chuyển theo cả chiều tuyến chức năng hoạt động và chiều tuyến sản phẩm hay cơ sở hoạt động.
- Cấu trúc phẳng: tất cả mọi người cùng làm việc bình đẳng với nhau, không phân biệt vị trí công việc.
- Quản lý phi tập trung: nhân viên có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau và không có cấp trên điều hành tổng quát.

2. Thay đổi chính sách về KPIs, OKRs và cách đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Trong quá trình làm việc từ xa, anh chị hãy quản lý nhân viên bằng kết quả đạt được- Hiệu suất nhân viên.
Khi làm việc tại nhà, nhân viên sẽ có thể dành thời gian cho gia đình vào ban ngày và dành thời gian buổi tối để tập trung làm việc. Vì thế nhà quản lý cần quan tâm đến chữ What hơn là When và How.
Các nhà lãnh đạo và cấp quản lý có thể xây dựng và áp dụng hai mô hình quản trị phổ biến để đánh giá hiệu suất nhân viên là KPI và OKR.

2.1. KPI:
- Đặt dưới dạnh con số cụ thể với kỳ đánh giá hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Ví dụ: tỷ lệ mua hàng đạt 40%.
- Mức độ hoàn thành KPI thường được chia thành 2-5 thang điểm (25%, 50%, 75%, 100%). Mỗi mức độ hoàn thành sẽ có ghi nhận xứng đáng.
Doanh nghiệp hãy áp dụng tiêu chí SMART để xây dựng KPI hiệu quả.


2.2. OKR:
- OKR bao gồm hai phần cụ thể là mục tiêu và kết quả then chốt, luôn được thiết lập cao hơn ngưỡng năng lực.
- OKR sẽ được chấm trên thang đo từ 0 đến 10. Điểm trung bình của các Key Result sẽ được dùng làm thang đo cho Objective.

3. Đảm bảo internet và trang thiết bị làm việc cho nhân viên

Hầu hết các nhân viên đều cần kết nối Internet để làm việc. Vì thế nhà lãnh đạo không nên mặc định tất cả mọi người đều sẵn sàng cho việc làm việc từ xa.

Việc đầu tiên, bạn cần xác định đâu là những trang bị còn thiếu. Các gói dữ liệu Internet cũng cần được quan tâm. Giải pháp phổ biến nhất là sử dụng mạng riêng ảo (VPN - Virtual Private Network) mà mỗi tài khoản kết nối đều phải xác thực với usernam và password.
Với các tổ chức nhỏ hơn, có thể sử dụng các ứng dụng kết nối như Citrix Virtual Apps, Blackberry Digital Workplace hay TeamViewer.

----------------------------------------------------

Giải pháp đào tạo HRD Live-Learning

Giải pháp đào tạo HRD Inhouse

Bài viết tham khảo: Tổ chức và triển khai đào tạo hiệu quả

Bài viết tham khảo: Đo lường tác động và hiệu quả Đào tạo

 

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082