SALESPRO 4.0 : Giải pháp Phát triển năng lực Đội ngũ bán hàng

Bán hàng là công việc quan trọng nhất trong hoạt động quản trị khi kết quả bán hàng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Việc xây dựng hệ thống trải nghiệm khách hàng, quy trình bán hàng cũng như phát triển năng lực đội ngũ sales luôn là thách thức đối với mọi chủ doanh nghiệp. Nhằm góp phần trong việc giải quyết các khó khăn trên, Học viện Quản trị HRD Academy đã nghiên cứu và thiết kế giải pháp “SalesPro 4.0-Phát triển năng lực đội ngũ bán hàng” dành cho tất cả những người bán hàng, bao gồm các ngành hàng khác nhau, để đào tạo kỹ năng và giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong hoạt động bán hàng. 

 Giải pháp được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

  •   Thấu hiểu về nghề bán hàng;
  •    Hiểu tâm lý và hành vi tiêu dùng của khách hàng;
  •    Biết cách lập quy trình và phương pháp bán hàng hiệu quả;
  •    Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và trình bày bán hàng thuyết phục;
  •    Hoàn thiện kỹ năng xử lý phản đối và từ chối của khách hàng.
  •    Hoàn thiện kỹ năng quản lý danh mục khách hàng & quản lý đội ngũ sales 

Một số khách hàng tiêu biểu:

                         

Lộ trình Đào tạo Demo: 

Một số hình ảnh Đào tạo: 

 

 

 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082