Phát triển kỹ năng Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Việc hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, tạo ra trải nghiệm tốt và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả là yếu tố then chốt để tạo sự hài lòng và lòng trung thành từ phía khách hàng. 

1. Tổng quan về chương trình

Chương trình đào tạo Kỹ năng Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp hướng đến đối tượng học viên:

✓ Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp;

✓ Đội ngũ quản lý cấp trung (bao gồm từ Giám đốc chức năng đến cấp Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp);

✓ Các nhân viên trong doanh nghiệp thực hiện công tác chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng, bán hàng hoặc có tiếp xúc với khách hàng.

Giải pháp được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

✓Hiểu được tầm quan trọng của công tác chăm sóc khách hàng trong môi trường kinh doanh hiện nay;
✓ Biết được một cách rõ ràng chân dung, nhu cầu của một khách hàng trong thời đại ngày nay
✓ Thấu hiểu được những chương trình chăm sóc khách hàng hiện đại và biết cách cải thiện năng lực quản trị các chương trình CSKH một cách chuyên nghiệp;

2. Tham khảo khung chương trình Kỹ năng Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp tại Học viện Quản trị HRD Academy

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD ACADEMY - TỐI ƯU NĂNG LỰC TỔ CHỨC

📞Hotline: 097 345 2082 (VP Hà Nội) /036 423 6082 (VP TP HCM)

📩Email: hrdacademy@hrd.com.vn

🖱Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/📩📩📩

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082