KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

1. Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Nắm vững kiến thức nền tảng và phương pháp đào tạo mới để phát triển kỹ năng kèm cặp và hướng dẫn cho nhân viên

- Nắm bắt kĩ năng lắng nghe, đặt câu hỏi và phản hồi cũng như bộ công cụ đo lường tính hiệu quả của buổi đào tạo

- Nâng cao năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên.

- Tháo gỡ vướng mắc và tư vấn về vấn đề đào tạo cho các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung tổng quan

PHẦN I. NỀN TẢNG ĐẦO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

- Tầm quan trọng của việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên;

- Vai trò, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên;

- Các hoạt động quan trọng nhằm cải thiện và phát triển năng lực nhân viên;

- Các yếu tố tác động đến sự thành công trong việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên.

PHẦN II. ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

- Phân tích nhu cầu đào tạo trong đội ngũ nhân viên; đánh giá năng lực nhân viên

- Mô hình Huấn luyện - Đào tạo GLAD/EDIC, GROW, …

- Các nguyên tắc vàng trong đào tạo và huấn luyện nhân viên;

- Phương pháp xây dựng một chương trình đào tạo;

- Phương pháp huấn luyện chủ động

- Các hình thức phản hồi trong Huấn luyện – Kèm cặp

*Thực hiện case study thực tiễn

PHẦN III. TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

- Làm thế nào để cải tiến liên tục hiệu quả đào tạo & huấn luyện nhân viên trong đội ngũ?

- Tư duy sáng tạo trong việc phát triển một đội ngũ giàu năng lực.

*Thực hiện game mô phỏng

PHẦN IV. TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

- Kỹ năng thúc đẩy nhân viên

- Phương pháp đặt mục tiêu cá nhân và nhóm để đạt hiệu quả công việc

- Khuyến khích sự chủ động

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

*Thảo luận nhóm giải quyết vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082