LỘ TRÌNH NÀO ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG VƯỢT TRỘI

I. Khái niệm Đào tạo quản lý cấp trung?

"Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng kỹ năng quản lý cấp trung vượt trội là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của một tổ chức. Đào tạo năng lực quản lý hiệu quả không chỉ giúp nhân viên trở thành những người quản lý xuất sắc, mà còn tạo ra sự thăng tiến và phát triển bền vững cho doanh nghiệp." Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phương pháp đào tạo năng lực quản lý cấp trung của học viện quản trị HRD Academy.

1. Khái niệm quản lý cấp trung

Quản lý cấp trung là vị trí quản lý ở giữa của một tổ chức, nằm giữa các nhân viên cấp dưới và các nhân viên cấp cao. Những người đảm nhận vị trí này có trách nhiệm giám sát và quản lý các hoạt động hàng ngày của nhân viên cấp dưới, đồng thời báo cáo và tương tác với các nhân viên cấp cao để đảm bảo sự chuyển giao thông tin và thực hiện các chiến lược tổng thể của tổ chức. Các vị trí quản lý cấp trung bao gồm các chức danh như giám đốc điều hành, trưởng phòng, quản lý dự án, giám sát sản xuất, quản lý bán hàng, v.v.

2. Đào tạo quản lý cấp trung?

"Đào tạo năng lực quản lý cấp trung" là các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý cho các nhân viên ở vị trí quản lý cấp trung trong một tổ chức. Mục tiêu của đào tạo này là giúp nhân viên phát triển các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giải quyết vấn đề và tư duy chiến lược, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của tổ chức và đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. Đào tạo năng lực quản lý cấp trung cũng giúp các nhân viên ở vị trí này thích nghi với các thay đổi và thúc đẩy sự phát triển cá nhân của họ.

Lộ trình đào tạo quản lý cấp trung trong các doanh nghiệp là rất quan trọng

3.Sự khác nhau giữa nhà quản lý cấp trung và cấp cao:

Dưới đây là bảng so sánh sự khác biệt giữa nhà quản lý cấp trung và cấp cao:

Tiêu Chí

Nhà Quản Lý Cấp Trung

(Middle Manager - MM)

Nhà Quản Lý Cấp Cao

(Senior Managemen)

Vai trò

Là cầu nối giữa nhà quản lý cấp cao và nhân viên cơ sở. Định hướng chiến lược và quyết sách cho tổ chức

Trách nhiệm

Quản lý thời gian hiệu quả, cân bằng công việc và cuộc sống

Đưa ra quyết định chiến lược, quản lý tổ chức rộng lớn.

Quyết định

Quyết định tác động đến bộ phận hoặc nhóm.

Quyết định tác động đến toàn bộ tổ chức.

Tầm nhìn

Tập trung vào mục tiêu và kết quả ngắn hạn đến trung hạn.

Tập trung vào mục tiêu và kết quả dài hạn.

Giao tiếp

Giao tiếp chủ yếu với nhân viên dưới quyền và quản lý cấp cao.

Giao tiếp với hội đồng quản trị, cổ đông, và các bên liên quan bên ngoài.

Kỹ năng cần thiết

Kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, giao tiếp và lãnh đạo.

Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, ra quyết định, tầm nhìn xa, và quản lý rủi ro.

Tập trung

Xác định hướng đi và mục tiêu dài hạn của tổ chức.

Quản lý công việc hàng ngày và phát triển nhân viên.

Mức độ tự do trong quyết định

Có một số hạn chế trong việc ra quyết định do phải tuân theo chiến lược đã được đặt ra từ cấp cao.

Tự do hơn trong việc xác định chiến lược và đưa ra các quyết sách lớn.

Ghi chú: Bảng so sánh mang tính khái quát, mỗi ngành nghề có cơ cấu tổ chức không giống nhau, sự khác biệt cũng không giống nhau

Những điểm khác biệt này cho thấy rằng mỗi cấp bậc quản lý có những yêu cầu và kỳ vọng riêng, nhưng cả hai đều cần phải có khả năng làm việc với người khác, hiểu rõ mục tiêu của tổ chức và có khả năng thích ứng với môi trường làm việc đang không ngừng thay đổi.

II. CHÂN DUNG NGƯỜI QUẢN LÝ CẤP TRUNG CÓ NĂNG LỰC VƯỢT TRỘI

Người quản lý cấp trung (Middle Manager - MM) đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc của bất kỳ tổ chức nào. Họ là cầu nối giữa ban lãnh đạo cấp cao và nhân viên cơ sở, đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất làm việc và thành công của tổ chức.

1.Vị Trí và Vai Trò của Người Quản Lý Cấp Trung

Người quản lý cấp trung nắm giữ vị trí chiến lược trong việc triển khai các mục tiêu và chiến lược của tổ chức. Họ phải hiểu rõ về mục tiêu tổng thể để có thể phân phối nguồn lực, chỉ đạo nhóm và đánh giá hiệu quả công việc. Người MM giỏi không chỉ quản lý công việc hàng ngày mà còn phải có khả năng nhìn nhận vấn đề từ góc độ chiến lược và đưa ra quyết định phù hợp.

Người quản lý cấp trung nắm giữ vị trí chiến lược trong việc triển khai các mục tiêu và chiến lược của tổ chức

2.Công Việc của Người Quản Lý Cấp Trung

Công việc hàng ngày của MM bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các hoạt động trong phạm vi bộ phận mình quản lý. Họ cần theo dõi tiến độ công việc, xác định các vấn đề và tìm kiếm giải pháp. Một MM xuất sắc là người có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và giải quyết xung đột hiệu quả.

3.Quản Trị Bộ Phận

Quản trị bộ phận không chỉ là việc giám sát nhân viên mà còn bao gồm việc phát triển kế hoạch chiến lược cho bộ phận, đảm bảo rằng mục tiêu bộ phận phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức. Người MM cần có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu suất và cải thiện liên tục quy trình làm việc.

Một người quản lý cấp trung có năng lực vượt trội sẽ có những phẩm chất sau:

- Khả năng Lãnh Đạo: Dẫn dắt nhóm hướng tới mục tiêu chung, cung cấp sự hỗ trợ và khích lệ nhân viên.

- Tư Duy Phản Biện: Đánh giá tình hình một cách khách quan và đưa ra các quyết định thông minh dựa trên dữ liệu và thông tin thực tế.

- Kỹ Năng Giao Tiếp: Truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả, nghe và hiểu nguyện vọng của nhân viên.

- Tinh Thần Sáng Tạo: Tìm kiếm các giải pháp mới mẻ để giải quyết vấn đề và cải thiện hiệu suất.

- Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian: Ưu tiên công việc và quản lý thời gian hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.

Trong thời đại số, người quản lý cấp trung giỏi còn phải am hiểu về công nghệ thông tin và kỹ thuật số để tối ưu hóa công việc và thúc đẩy sự đổi mới trong bộ phận của mình.

Người quản lý cấp trung có năng lực vượt trội là yếu tố không thể thiếu trong việc xây dựng và duy trì sự thành công của một tổ chức. Họ không chỉ là những người thực thi chính sách mà còn là những người tạo ra sự thay đổi, khuyến khích sự sáng tạo và cam kết với sự xuất sắc trong công việc.

Trong thời đại số, người quản lý cấp trung giỏi còn phải am hiểu về công nghệ thông tin và kỹ thuật số

Tại sao đào tạo năng lực quản lý cấp trung quan trọng?

Đây là một câu hỏi quan trọng và được đặt ra thường xuyên trong giới doanh nghiệp. Để trả lời câu hỏi này, ta cần hiểu rõ rằng quản lý cấp trung đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của một tổ chức. Vị trí này có trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động hàng ngày của tổ chức, đồng thời đảm bảo sự chuyển giao thông tin và thực hiện các chiến lược tổng thể của tổ chức.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ này, các nhân viên ở vị trí quản lý cấp trung cần phải có những kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giải quyết vấn đề và tư duy chiến lược. Đào tạo năng lực quản lý cấp trung giúp các nhân viên ở vị trí này phát triển các kỹ năng này, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của tổ chức và đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. Đồng thời, đào tạo năng lực còn giúp các nhân viên ở vị trí này thích nghi với các thay đổi và thúc đẩy sự phát triển cá nhân của họ. Vì vậy, đào tạo năng lực quản lý cấp trung là một yếu tố không thể thiếu trong việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của một tổ chức.

III. 7 Kỹ năng quan trọng nhất của Quản lý cấp trung - Leader 4.0

"Đào tạo năng lực quản lý cấp trung là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển bền vững của một tổ chức. Để giúp các nhân viên cấp trung phát triển tốt hơn trong vai trò quản lý và đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức, việc đào tạo các kỹ năng quản lý là rất cần thiết. Bảng phân tích 7 kỹ năng quan trọng của việc đào tạo năng lực quản lý cấp trung sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các kỹ năng này, từ đó có thể lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp nhất cho tổ chức của bạn."

7 kỹ năng cần thiết cho quản lý cấp trung bao gồm:

 

Kỹ năng 

Vấn đề cần giải quyết

Ai cần phải học kỹ năng này?

Làm thế nào để học kỹ năng này?

Khi nào cần học kỹ năng này?

 

Quản lý thời gian & Cân bằng cuộc sống

Quản lý thời gian hiệu quả, cân bằng công việc và cuộc sống

Các nhà quản lý cấp trung

Đọc sách, tham gia khóa học, tìm người hướng dẫn

Bất cứ khi nào cảm thấy bị áp lực, không thể cân bằng công việc và cuộc sống

Kỹ năng Lập kế hoạch hiệu quả

Các nhà quản lý cấp trung

Đọc sách, tham gia khóa học, tìm người hướng dẫn

Đọc sách, tham gia khóa học, tìm người hướng dẫn

Khi cần phải lập kế hoạch cho các dự án hoặc công việc mới

Kỹ năng Tổ chức & Giám sát công việc hiệu quả

Tổ chức công việc và giám sát tiến độ công việc một cách hiệu quả

Các nhà quản lý cấp trung

Đọc sách, tham gia khóa học, tìm người hướng dẫn

Khi cần tổ chức và giám sát công việc của nhóm hoặc dự án

Lãnh đạo đồng cấp

Xây dựng mối quan hệ và lãnh đạo đồng nghiệp

Tham gia các khóa đào tạo về lãnh đạo, tìm kiếm phản hồi từ đồng nghiệp

Đọc sách, tham gia khóa học,

Khi cần tạo sự đồng thuận và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp

Kỹ năng phỏng vấn & Tuyển dụng nhân viên

Phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên phù hợp

Các nhà quản lý cấp trung có trách nhiệm tuyển dụng nhân viên

Tham gia khóa học về phỏng vấn, nghiên cứu các phương pháp tuyển dụng

Khi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên mới

Kỹ năng Huấn luyện kèm cặp

Huấn luyện và phát triển nhân viên

Các nhà quản lý cấp trung có trách nhiệm huấn luyện nhân viên

Tham gia khóa huấn luyện về kỹ năng huấn luyện, tìm kiếm người hướng dẫn

Khi có nhu cầu huấn luyện và phát triển nhân viên

"Bảng phân tích 7 kỹ năng quan trọng của việc Đào tạo năng lực quản lý cấp trung".

Đào tạo quản lý cấp trung là một lựa chọn thông minh cho các doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu suất và phát triển nhân viên. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, việc xây dựng một lộ trình đào tạo rõ ràng là rất quan trọng.

IV. Nâng cao năng lực quản lý cấp trung

Làm thế nào để lựa chọn một chương trình đào tạo năng lực quản lý cấp trung có lộ trình phù hợp?

Đầu tiên hãy đánh giá năng lực hiện tại của Khối quản lý cấp trung

Tiếp theo, xác định mục tiêu và kế hoạch đào tạo. Hãy xác định những gì bạn muốn nhân viên đạt được sau mỗi giai đoạn đào tạo. Tạo ra các khóa học, buổi hội thảo hoặc hoạt động thực hành để phát triển kỹ năng cụ thể.

Sau đó, đảm bảo rằng lộ trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của công ty. Điều này có thể yêu cầu sự tư vấn từ các chuyên gia hoặc nhà quản lý cao cấp để đảm bảo rằng chương trình đào tạo phù hợp và mang lại giá trị thực tế, tại HRD Academy có đội ngũ chuyên gia tư vấn chương trình giải pháp Nâng cao năng lực quản lý cấp trung vượt trội

Cuối cùng, theo dõi và đánh giá quá trình đào tạo. Đảm bảo rằng nhân viên nhận được sự hỗ trợ và phản hồi liên tục để cải thiện kỹ năng quản lý của họ. Đánh giá hiệu quả của chương trình và điều chỉnh nếu cần.Tổ chức một lộ trình đào tạo quản lý cấp trung sẽ giúp công ty phát triển nhân viên, tăng cường hiệu suất và xây dựng một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ là vô cùng cấp bách trong thời đại 4.0 đầy biến động.

Nếu bạn quan tâm đến chương trình đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cấp trung của HRD Academy, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình trên trang web của HRD Academy hoặc liên hệ với đội ngũ tư vấn của họ để được tư vấn chi tiết.

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082