Lộ trình nghề nghiệp trong ngành Đào tạo và Phát triển

Trên con đường phát triển sự nghiệp trong ngành đào tạo & phát triển, sẽ có những nấc thang mà chúng ta phải vượt qua để đến được vị trí cao nhất. Dưới đây là lộ trình nghề nghiệp cũng như các cấp bậc thăng tiến từ chuyên viên cho tới giám đốc của ngành đào tạo & phát triển và những trách nhiệm gắn với từng chức vụ:

- Nhân viên đào tạo/ Chuyên viên đào tạo: Các chuyên viên có trách nhiệm lên kế hoạch đào tạo theo tháng/quý/năm cho doanh nghiệp, đồng thời tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo đó, kết hợp với đánh giá hiệu quả và theo dõi, tư vấn sau đào tạo. Cuối cùng, các chuyên viên có nhiệm vụ hỗ trợ các trưởng phòng/giám đốc trong việc đánh giá những đối tác đào tạo.

- Trưởng nhóm Đào tạo: Ngoài những nhiệm vụ lên kế hoạch, triển khai, đánh giá, theo dõi và tư vấn đào tạo, các trưởng nhóm có vai trò tìm kiếm, lựa chọn, xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo; quản lý hoạt động của nhóm đào tạo, phân công giao việc và đánh giá hiệu quả của các thành viên trong nhóm. Ngoài ra, các trưởng nhóm còn có thể trực tiếp làm giảng viên đào tạo những kỹ năng mềm.

- Phó/ Trưởng phòng Đào tạo: Các trưởng phòng có những nhiệm vụ và trách nhiệm giống như các trưởng nhóm, tuy nhiên các trưởng phòng còn chịu trách nhiệm đào tạo kỹ năng huấn luyện nội bộ và xây dựng quy chế, quy trình, các hướng dẫn về hoạt động đào tạo trong doanh nghiệp.

- Giám đốc Đào tạo: Các giám đốc là những người lập chiến lược đào tạo & phát triển nguồn nhân lực, đồng thời lập kế hoạch đào tạo chi tiết hàng năm. Ngoài ra, các giám đốc còn có trách nhiệm triển khai kế hoạch đào tạo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo; quản lý toàn bộ hoạt động của khối đào tạo, chịu trách nhiệm về các KPIs đào tạo. Thêm vào đó, nhiệm vụ còn có xây dựng chiến lược, kế hoạch để hình thành văn hóa học tập trong trong tổ chức; xây dựng nội dung các chương trình như ‘Quản trị viên tương lai’, ‘Talent Pool’,… để phát triển cán bộ lãnh đạo kế cận. Những giám đốc là những người phát triển các giảng viên nội bộ, đồng thời xây dựng các quy chế, quy trình, hướng dẫn về hoạt động đào tạo trong doanh nghiệp. Cuối cùng, trách nhiệm của các giám đốc sẽ bao gồm việc triển khai các công cụ đào tạo như e-learning,… và xây dựng, cập nhật khung năng lực cho các vị trí trong doanh nghiệp.

Nhìn chung, sẽ có những mảng công việc hoặc kiến thức chuyên môn xuất hiện lặp lại ở những vị trí kể trên. Tuy nhiên, ở mỗi cấp bậc cao hơn, trách nhiệm đi kèm sẽ cao hơn, đòi hỏi các vị trí này phải đưa ra những quyết định liên quan trực tiếp tới công tác đào tạo, phát triển và đánh giá năng lực, qua đó có những giải pháp cho công ty hoặc tổ chức có liên quan

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082