Muốn xây dựng hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp - Làm sao cho hiệu quả?

 

Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ bài bản

71% các chuyên gia nhân sự cho rằng các nhân viên chưa có đủ kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt công việc tại doanh nghiệp. Xây dựng một hệ thống đào tạo nội bộ hiệu quả là cách nhanh nhất để biến nguồn nhân lực thành lợi thế cạnh tranh độc nhất.

Có một số hình thức đào tạo nội bộ đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng phổ biến hiện nay:

1. Buổi họp nội bộ định kỳ 

Hình thức đào tạo này có thể diễn ra trong nội bộ toàn doanh nghiệp hoặc theo các nhóm nhỏ. Buổi họp có thể diễn ra định kỳ theo quy định chung, có thể theo tuần hoặc theo tháng. Việc tổ chức các buổi họp định kỳ sẽ giúp các cá nhân nâng cao năng lực làm việc chéo giữa các phòng ban. Cách thức đào tạo này sẽ rất phù hợp để huấn luyện về một kỹ năng cụ thể mà rất nhiều nhân viên cần biết. 

2. Đào tạo qua công việc 

Đây là hình thức đào tạo nội bộ giúp cho các cá nhân có thể học hỏi thông qua công việc thực tế tại doanh nghiệp. Đào tạo qua công việc sẽ phù hợp với những công việc mang tính thực hành cao và không ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung. 

3. Kèm cặp (Mentorship)

Việc kèm cặp được diễn ra trong một nhóm có Mentor và Mentee. Đây là hình thức đào tạo kèm cặp là việc theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho nhân viên trong quá trình làm việc. Các học viên sẽ được các anh chị giàu kinh nghiệm tại đơn vị trực tiếp hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm. Việc này sẽ nhanh chóng đem lại kết quả bởi sự phù hợp với văn hóa tổ chức. 

Chương trình đào tạo: Xây dựng hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyên biệt dành cho tổ chức.

 

 

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY.

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082