Nghiên cứu xu hướng thay đổi của quản trị hiệu suất

Vào ngày 09/07/2019 vừa qua, Hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức” do Trường Đại học KH XH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đã diễn ra thành công với sự tham gia của các nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý. 

Tham gia hội thảo khoa học, Học viện Quản trị HRD Academy đã có bài tham luận với chủ đề “Nghiên cứu xu hướng thay đổi của quản trị hiệu suất”. 

Mở đầu bài tham luận, Chuyên gia của HRD Academy đã trình bày các nghiên cứu về sự thay đổi trong quản trị hiệu suất của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Microsoft, Apple, Google,... Từ đó, Chuyên gia đưa ra các phân tích sâu sắc về 5 xu hướng dịch chuyển về quản trị hiệu suất, bao gồm: 

  • Dịch chuyển về tần suất đánh giá 

  • Dịch chuyển về cơ cấu đánh giá 

  • Dịch chuyển về tính chất đánh giá 

  • Dịch chuyển về cơ sở đánh giá 

  • Dịch chuyển về thang đánh giá

Ngoài ra, thông qua những kiến thức nghiên cứu và trải nghiệm thực tế, Chuyên gia của HRD Academy cũng đưa ra các khuyến nghị thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Tổng kết hội thảo khoa học, bài tham luận đã nhận được sự đánh giá cao của hội đồng chuyên môn cũng như sự phản hồi tích cực từ những người tham gia.  

Học viên Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082