PHÂN CÔNG VÀ UỶ QUYỀN CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

1. Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Nắm được những kiến thức nền tảng về công tác tổ chức & hoàn thành mục tiêu công việc với vai trò là nhà quản lý trong doanh nghiệp;

- Nhận thức sâu sắc về vai trò, giá trị và ý nghĩa trong phân công và ủy thác công việc

- Nắm vững các công cụ, quy trình, phương pháp, kỹ thuật để phân công một cách hiệu quả;

- Cách thức giám sát công việc đã được ủy quyền

- Thủ thuật thúc đẩy nhân viên hiệu quả - Biết cách gắn kết và ứng dụng một cách hiệu quả giữa phương pháp phân công và ủy thác công việc trong môi trường doanh nghiệp hiện đại

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung khóa học

PHẦN I. NHỮNG NHẬN THỨC NỀN TẢNG

- Thực tế về phân công phân nhiệm và ủy thác công việc trong môi trường doanh nghiệp;

- Vai trò của nhà quản lý trong việc hiện thực hóa mục tiêu;

- Nguyên tắc tổ chức công việc trong môi trường doanh nghiệp;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu công việc

PHẦN II . PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

- Những nguyên tắc quan trọng trong phân công công việc

- Quy trình và phương pháp phân công hiệu quả

- Làm thế nào để biết được nhân viên có đủ năng lực thực thi công việc được giao?

- Làm thế nào để nhân viên không ngừng phấn đấu hoàn thành mục tiêu công việc?

- Thiết lập các công cụ phục vụ phân công hiệu quả;

*Thực hiện game mô phỏng

PHẦN III - ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

- Vai trò của ủy quyền trong việc phát triển đội ngũ nhân viên và tăng hiệu quả làm việc của người quản lý.

- Bản chất của ủy quyền và những thất bại thực tế trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.

- Các quy tắc, cơ hội và nghệ thuật ủy quyền

- Tiêu chí chọn người ủy thác;

- Thực hiện công tác ủy thác và mô hình ủy thác.

- Kiểm soát và đánh giá kết quả trong ủy thác công việc.

*Thực hành Casestudy thực tiễn

PHẦN IV. ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ TRONG MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

  • Kỹ thuật gắn kết và ứng dụng một cách hiệu quả phương pháp phân công và ủy thác công việc trong môi trường doanh nghiệp.

*Thảo luận nhóm giải quyết vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp

 

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082