Phân tích tài chính doanh nghiệp

Nằm trong chuỗi giải pháp Phát triển hệ thống & Nâng cao năng lực Ban tài chính-kế toán do Học viện Quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều Doanh nghiệp, khóa học Inhouse “Phân tích Tài chính doanh nghiệp” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp.

I: LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC: 

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp các nhà quản lý: 

-Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính;

-Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích;

-Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính

II: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

PHẦN 1: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Tài chính và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp

2. Quản trị tài chính doanh nghiệp.

-Kế hoạch tài chính

-Kiểm soát tài chính

-Quyết định tài chính

3. Chi phí sử dụng vốn (cost of funds)

-Chi phí sử dụng vốn ; Rủi ro và chi phí vốn;

-Cơ cấu vốn ; Lãi suất tiền vay;

-Chi phí vốn chủ sở hữu ; Lợi nhuận lưu giữ

4. Đầu tư (Investment)

-Đầu tư và chi phí tạo vốn; Chi phí tạo doanh thu

-Quản lý vốn lưu động

-Quản lý vốn đầu tư vào tài sản dài hạn

-Cơ cấu huy động vốn; Tài trợ vốn; Chính sách tài trợ vốn;

5. Nợ và rủi ro tài chính

-Nợ và rủi ro tài chính;

-Ảnh hưởng của đòn cân nợ.

6. Nguồn vốn huy động

-Thành viên góp vốn ; Phát hành cổ phiếu; Lợi nhuận lưu giữ

-Tín dụng thương mại ; Vay ngân hàng / trái phiếu ; Thuê tài chính.

PHẦN II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.Phân tích kết cấu

2.Phân tích tỷ số tài chính và các nguyên tắc chung khi phân tích

3.Phân tích khả năng sinh lời

4.Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng

5.Các tỷ số khả năng sinh lời thứ cấp

6.Kết hợp phân tích các tỷ số khác nhau

7.Rủi ro tài chính

8.Tỷ số nợ

9.Tỷ số liên quan đến các khoản mục vốn lưu động

10.Đầu tư quá mức vào vốn lưu động và kinh doanh quá sức

11.Tỷ số thị trường chứng khoán

Thông tin khác từ báo cáo kế toán của doanh nghiệp.

GỌI NGAY HOTLINE: 0973452082 HOẶC ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Học viên Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

 
 

 

Hotline: 097 345 2082