Phát triển đội ngũ quản lý kế cận: Kinh nghiệm từ một số định chế tài chính lớn tại Việt Nam

Các định chế tài chính lớn tại Việt Nam là những đơn vị tiên phong đầu tư mạnh mẽ để xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Với thực trạng khan hiếm đội ngũ quản lý chất lượng cao, chiến lược phát triển tại các định chế tài chính lớn chuyển dịch từ việc Buy (Tuyển dụng từ bên ngoài) sang Build (Đào tạo & Phát triển từ nội bộ) bằng các chương trình phát triển lãnh đạo kế cận, quy hoạch cán bộ kế cận, Phát triển đội ngũ Giám đốc chi nhánh nguồn,.....Các chương trình phát triển đội ngũ quản lý kế cận được Ban tổ chức (Thường là khối Quản trị nguồn nhân lực hoặc Trường đào tạo & phát triển nguồn nhân lực) khởi xướng, hoạch định chính sách, tổ chức thực thi & đánh giá hiệu quả. Với kinh nghiệm đồng hành cùng rất nhiều định chế tài chính lớn tại Việt Nam, Học viện Quản trị HRD Academy chia sẻ 5 giai đoạn chính trong các chương trình Phát triển Quản lý kế cận đang được áp dụng tại nhiều đơn vị.


Tham khảo: Chương trình đào tạo Lãnh đạo kế cận Hipo Top500 _ Ngân hàng VietinBank

#1 QUY HOẠCH & LẬP KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH 

Ở giai đoạn 1, chương trình cần phải xây dựng dựa trên những thông tin quan trọng:

+) Quy hoạch theo tư duy hệ thống: Xác định rõ mục tiêu đầu ra cuối cùng của chương trình. Việc này thực hiện thông qua phỏng vấn mong muốn Ban lãnh đạo, đội ngũ quản lý chức năng (Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh,….) & Yêu cầu của tổ chức thông qua chiến lược nhân sự- kinh doanh. 

+) Quy hoạch chuẩn đầu ra: Xác định rõ chân dung các năng lực đầu ra của vị trí cần quy hoạch.

+) Xây dựng kế hoạch thực thi chi tiết các giai đoạn với các chính sách hỗ trợ, quy định chương trình, nhiệm vụ các bên một cách chi tiết & rõ ràng theo nguồn lực của đơn vị. 

+) Xác định chiến lược & thông điệp truyền thông nhất quán cho chương trình. 

+) Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá & tracking tiến độ từng giai đoạn trong chương trình. Đảm bảo chương trình luôn được đánh giá & cải tiến liên tục xuyên suốt quá trình thực thi.

#2 ĐÁNH GIÁ & TUYỂN CHỌN ĐẦU VÀO

Tiếp đó, ở giai đoạn 2, chương trình Đánh giá & Tuyển chọn đầu vào được nhiều đơn vị tổ chức rất bài bản & quy củ. Các ứng viên sẽ được sàng lọc thông qua các kênh:

+) Đề cử của Ban lãnh đạo/ Giám đốc khối với các tiêu chí do Ban tổ chức đưa ra. 

+) Kiểm tra kiến thức chuyên môn & kiến thức chung về tổ chức

+) Phỏng vấn đánh giá tiềm năng năng lực lãnh đạo-quản lý với hội đồng đánh giá (Bao gồm Lãnh đạo, Giám đốc khối & Đơn vị chủ trì) 

Đây là giai đoạn quyết định sự thành công của chương trình thông qua quá trình truyền thông liên tục, chương trình kickoff bài bản & tổ chức hoạt động sàng lọc nghiêm túc. Điều này sẽ giúp các học viên được lựa chọn vào chương trình đào tạo cảm thấy được niềm tự hào cũng như sự đầu tư bài bản từ phía doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo First Time Manager - Ngân hàng MSB

#3 ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

Giai đoạn quan trọng nhất trong chương trình quản lý kế cận vẫn là giai đoạn triển khai chương trình đào tạo & phát triển năng lực đội ngũ. Các chương trình này thường được triển khai theo các nhóm năng lực cơ bản, năng lực chuyên môn & năng lực lãnh đạo bằng phương pháp học tập Blended theo mô hình phát triển năng lực 70-20-10 do Lambardo & Eichiger công bố.

Tham khảo Quy trình Huấn luyện doanh nghiệp của HRD Academy thiết kế theo mô hình 70-20-10

Chương trình Phát triển năng lực Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh VietinBank

Thách thức lớn nhất trong quá trình đào tạo & phát triển năng lực cho đội ngũ quản lý kế cận đó là Quản trị công tác truyền thông chương trình & Quản trị hoạt động follow up kết quả đào tạo theo từng chặng. Về vấn đề quản trị truyền thông, ban tổ chức thường xuyên đưa ra các lợi ích, tiến độ thực hiện & kết quả từng chặng tới các bên liên quan để đảm bảo tất cả mọi người đều nhận thấy tầm quan trọng & hiệu quả của chương trình. Song song với đó, hoạt động Follow up kết quả đào tạo phải được Ban tổ chức thống nhất cùng các bên liên quan ngay từ khi bắt đầu chương trình theo bộ tiêu chí cụ thể, phương pháp, công cụ & quy trình đánh giá. Đảm bảo hoạt động đánh giá & cải tiến được triển khai liên tục để duy trì không khí học tập trong tổ chức. Tại các định chế tài chính tổ chức hoạt động bài bản, mỗi quản lý nguồn đều có một bản kế hoạch phát triển cá nhân (IDP) được Ban tổ chức & Mentor trực tiếp cùng xây dựng & tracking tiến độ học tập rất bài bản & nghiêm túc.  

Tham khảo: Ebook Đánh giá hiệu quả đào tạo theo Mô hình KirkPatrick

#4: ĐÁNH GIÁ & BỔ NHIỆM 

Ở giai đoạn đánh giá bổ nhiệm, Hội đồng đánh giá sẽ cùng nhau thống nhất các tiêu chí đánh giá cũng như các vị trí được bổ nhiệm mới. Thông thường hoạt động đánh giá sẽ dựa vào các tiêu chí: Đánh giá kết quả công việc tại vị trí, Đánh giá năng lực từ kết quả quá trình đào tạo & Đánh giá tố chất-tiềm năng phát triển năng lực lãnh đạo.

Chương trình đào tạo Quản trị cấp cao VietCredit

#5: THEO DÕI, TÁI ĐÀO TẠO & CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Sau chương trình, các học viên chương trình cán bộ nguồn sẽ được yêu cầu hoàn thiện kế hoạch IDP trong vòng 3 tháng tiếp theo. Các cá nhân đạt các tiêu chí của chương trình cũng như phù hợp vị trí bổ nhiệm sẽ được bổ nhiệm thử thách tại các vị trí mới. Các cá nhân không được bổ nhiệm sẽ nằm trong diện lãnh đạo tiềm năng. Nhóm học viên này sẽ được tái đào tạo trong tương lai hoặc dừng chương trình Cán bộ nguồn theo tiêu chí đánh giá cụ thể. Ví dụ: điểm đánh giá dưới 50% mức yêu cầu tối thiểu để bổ nhiệm sẽ loại khỏi chương trình nguồn, điểm đánh giá đạt từ 50% đến mức yêu cầu tối thiểu được bổ nhiệm (80%) sẽ được tiếp tục đào tạo.  Cuối cùng, trong bất cứ chương trình Quy hoạch & Phát triển cán bộ nguồn đều có rất nhiều cơ hội để cải tiến cho các chương trình tiếp theo: Tiêu chí đánh giá, Nội dung chương trình đào tạo phát triển, Chiến lược truyền thông, Quản trị hoạt động Follow up kết quả đào tạo,….. Mỗi kinh nghiệm & Cải tiến này đều được Ban tổ chức đóng gói thành văn bản để có thể sử dụng cho các chương trình trong tương lai. Trên thực tế quá trình đồng hành cùng một số định chế tài chính lớn, Học viện Quản trị HRD Acadmemy đều thấy rõ kinh nghiệm triển khai chương trình Giám đốc chi nhánh nguồn hoàn toàn có thể áp dụng cho chương trình Trưởng phòng kinh danh chi nhánh nguồn, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng nguồn,......Tài liệu đóng gói là tài sản tri thức của tổ chức, từ đó tiết kiệm rất nhiều chi phí cũng như giúp chương trình cán bộ nguồn ngày càng hoàn thiện trong tương lai. 

Các chương trình cán bộ nguồn/ lãnh đạo kế cận đang được các định chế tài chính đầu tư mạnh mẽ & tổ chức bài bản hơn bao giờ hết. Hoạt động này mang lại hiệu quả cao trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực cũng như sự chủ động của tổ chức trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng như yêu cầu từ chiến lược phát triển kinh doanh liên tục. Với các doanh nghiệp Việt Nam ở các ngành nghề lĩnh vực khác, đặc biệt các doanh nghiệp phát triển nóng, hoạt động kinh doanh trên quy mô rộng, số lượng nhân sự tăng nhanh, công tác hoàn thiện hệ thống quản trị, chuẩn hóa & phát triển nhân sự chủ chốt phải được xem là hoạt động ưu tiên quan trọng hàng đầu nếu muốn phát triển nhanh và bền vững. 

Tham khảo nội dung Hợp tác chiến lược Phát triển năng lực tổ chức giữa VietinBank- một trong những định chế tài chính lớn nhất Việt Nam với hơn 23,000 nhân sự & hơn 155 chi nhánh trên toàn quốc & Học viện Quản trị HRD Academy - đơn vị tiên phong trong cung cấp giải pháp tư vấn xây dựng tổ chức học tập, cung cấp các giải pháp đào tạo & phát triển. 
 

Học viện Quản trị HRD Academy - đơn vị tiên phong trong cung cấp giải pháp tư vấn xây dựng tổ chức học tập, cung cấp các giải pháp đào tạo & phát triển. Với kinh nghiệm đồng hành cùng rất nhiều định chế tài chính & tập đoàn lớn tại Việt Nam cùng đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn phong phú tại các tập đoàn hàng đầu, có nghiên cứu sâu sắc về hệ thống quản trị tiên tiến, hiện nay HRD Academy là đơn vị đồng hành chặt chẽ cùng Trường Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của rất nhiều định chế tài chính trong việc thiết kế chiến lược đào tạo và phát triển, lên kế hoạch và triển khai hoạt động đào tạo phát triển năng lực đội ngũ. 

Tham khảo Giải pháp Phát triển năng lực tổ chức & Xây dựng văn hóa học tập 

👉 Liên hệ ngay với Học viện Quản trị HRD Academy để nhận được các tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù kinh doanh trong ngành nghề của bạn
👉 Offline: https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/
👉 LiveLearning: https://livelearning.hrd.com.vn/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD Academy - Đơn vị số 1 đào tạo Kỹ năng quản lý & làm việc trong bối cảnh từ xa theo hình thức LiveLearning

📞 Hotline: 097 345 2082 (VP HN) /036 423 6082 (VP TP HCM)

📬 Email: hrdacademy@hrd.com.vn

🖱 Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/

 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082