Thách thức trong việc Huấn luyện và Phát triển nhân viên

 

Mỗi tổ chức nên nhận thức được những vấn đề có thể xảy đến khi lên kế hoạch và triển khai các hoạt động để phát triển nhân viên, ví dụ như ngân sách đào tạo hay khoảng cách thế hệ giữa các nhân viên. Dưới đây là những vướng mắc điển hình mà tổ chức cần phải giải quyết:

1. Thiếu trách nhiệm giải trình

Rất ít tổ chức liên tục trao đổi với các quản lý về việc họ cần chịu trách nhiệm cho vấn đề huấn luyện và phát triển các cấp dưới trực tiếp.

2. Khoảng cách về khả năng phát triển năng lực

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng có khá ít tổ chức có khả năng quản lý để phát triển năng lực nhân viên trong công việc hoặc có những phản hồi, góp ý để hỗ trợ nhân viên trong việc học tập để nâng cao trình độ.

3. Thiếu sự liên kết giữa nguồn nhân lực và chiến lược kinh doanh

Không nhiều tổ chức có kế hoạch điều chỉnh lực lượng lao động và nguồn nhân lực để phù hợp với những sự thay đổi trong kế hoạch kinh doanh

4. Việc thực thi không đồng nhất

Hầu hết các tổ chức có những bộ quy trình bài bản về lực lượng lao động, chương trình phát triển nhân viên và đội ngũ kế cận nhưng không nhiều tổ chức thực hiện nghiêm túc những chương trình đó một cách liên tục.

5. Gặp hạn chế trong việc sử dụng những công cụ phân tích hiệu quả

Các tổ chức hay gặp khó khăn trong việc sử dụng những công cụ cung cấp số liệu để đo lường hiệu quả của các chương trình huấn luyện và phát triển nhân viên.

Chương trình đào tạo: Kỹ năng Huấn luyện và Phát triển nhân viên - HRD Academy

Học viên Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082