Top 3 năng lực chuyên môn Giám đốc Đào tạo cần có theo ASTD Hoa Kỳ

1: Mô hình năng lực ASTD – Hiệp hội Đào tạo & Phát triển Hoa Kỳ

Mô hình năng lực ASTD định nghĩa những kỹ năng và kiến thức cần có cho các nhà đào tạo để trở nên thành công trong tương lai.

Qua đó, các nhà đào tạo có thể:

- Xác định những năng lực cần thiết để thành công trong ngành đào tạo & phát triển nhân lực

- Cung cấp một lộ trình phát triển chuyên nghiệp cho những giám đốc đào tạo và chuyên viên đào tạo

- Cung cấp cơ hội cho việc kết nối mục đích của cá nhân và tổ chức với tiêu chuẩn của ngành.

2. Một số nhóm năng lực chuyên môn cần sở hữu để trở thành Giám đốc Đào tạo: 

a. Quản trị nhân tài: 

- Xây dựng chương trình phát triển nhân tài

- Đào tạo các nhà quản lý trở thành “Nhà lãnh đạo phát triển nhân viên”

- Thúc đẩy hiệu suất cao tại nơi làm việc thông qua việc công nhận hiệu suất và cung cấp cơ hội học tập cho tất cả nhân viên

- Quản trị hệ thống quản lý hiệu suất để đảm bảo hiệu suất cá nhân gắn với các mục tiêu của tổ chức

- Tổ chức các buổi tư vấn nghề nghiệp và xây dựng kế hoạch phát triển cho cá nhân & nhóm.

- Tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp trong tổ chức

- Triển khai các chương trình Phát triển Quản lý và Lãnh đạo

b. Quản trị tri thức: 

- Thiết kế và thực hiện các giải pháp quản lý tri thức

- Quản lý việc tạo và phát triển cơ sở hạ tầng tri thức của tổ chức

- Tận dụng công nghệ hỗ trợ công tác quản lý tri thức

- Quản lý vòng đời thông tin của tổ chức

- Thiết lập văn hóa chia sẻ kiến thức trong tổ chức

- Đánh giá hiệu quả của các sáng kiến và chiến lược quản lý tri thức

- Theo dõi các xu hướng và áp dụng các xu hướng và công nghệ học tập xã hội

c. Quản trị bộ phận L&D: 

- Hoạch định chiến lược học tập để hỗ trợ thực hiện chiến lược kinh doanh

- Chuyển đổi chiến lược học tập thành kế hoạch hành động

- Phát triển và giám sát ngân sách đào tạo

- Quản lý nhân viên bộ phận đào tạo

- Làm gương về lãnh đạo khi phát triển con người

- Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý, đạo đức và quy định liên quan đến học tập

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082