Xây dựng nội dung E-learning theo mô hình ADDIE

“E-learning – Đào tạo trực tuyến là thuật ngữ dùng để mô tả việc sử dụng công nghệ để tạo ra, đưa các dữ liệu có giá trị, thông tin, học tập và kiến thức với mục đích nâng cao hoạt động của tổ chức và phát triển khả năng cá nhân." - Lance Dublin . Với sự phát triển của khoa học công nghệ, E-Learning này càng được áp dụng rộng rãi trong công tác Đào tạo và Phát triển tại Doanh nghiệp 

Mô hình ADDIE là mô hình được áp dụng nhiều nhất hiện nay để xây dựng một nội dung đào tạo. Với đặc thù xây dựng nội dung E-learning, mô hình ADDIE sẽ triển khai chi tiết theo các bước sau:

1. Phân tích (Analysis)

Phân tích là bước quan trọng cần làm đầu tiên trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình nào. Việc phân tích cần xác định được:

  • Có cần thiết phải tổ chức đào tạo để giúp phát triển những kỹ năng và kiến thức hay không?
  • E-learning có phải là hình thức đào tạo tốt nhất nên được sử dụng hay không?

Phân tích nhu cầu đào tạo & học viên mục tiêu đảm bảo khóa học được thiết kế và truyền tải phù hợp với các đặc điểm của học viên (kiến thức, kỹ năng đã có, bối cảnh học tập, tiếp cận công nghệ,…)

Phân tích mô tả công việc & chủ đề đào tạo: Cần xác định những công việc mà người học cần cải thiện sau khóa học và những kiến thức cần thiết từ đó làm rõ nội dung của chương trình đào tạo

2. Thiết kế (Design)

Giai đoạn thiết kế bao gồm các hoạt động sau:

  • Xây dựng bộ mục tiêu cần đạt được thông qua chương trình đào tạo
  • Xác định thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu
  • Lựa chọn chiến lược giảng dạy, truyền thông và đánh giá phù hợp

Kết quả của giai đoạn là một bản kế hoạch chi tiết được sử dụng làm tài liệu tham khảo để phát triển khóa học. Bao gồm hệ thống các học phần với mục tiêu rõ ràng cùng với định dạng và chiến lược truyền thông phù hợp với từng học phần

3. Phát triển (Development)

Trong giai đoạn này, nội dung đào tạo được sản xuất. Nội dung có thể tùy chỉnh phụ thuộc vào các nguồn lực có sẵn của tổ chức. Việc phát triển nội dung tương tác đa phương tiện bao gồm 3 bước chính:

  • Phát triển nội dung: Viết, thu thập các thông tin, kiến thức cần thiết
  • Xây dựng kịch bản giảng dạy: Tích hợp các phương pháp giảng dạy và các yếu tố truyền thông. Kịch bản giảng dạy bao gồm tất cả các hoạt động tương tác cuối cùng như hình ảnh, âm thanh, chữ, tương tác, bài kiểm tra đánh giá,…
  • Lựa chọn & phát triển công nghệ hỗ trợ: phát triển các phương tiện truyền thông, tương tác, sản xuất chương trình trên định dạng phù hợp và đưa lên nền tảng học mà người học có thể dễ dàng truy cập & sử dụng.

4. Triển khai(Implementation)

Trong giai đoạn này, khóa học được cung cấp tới cho người học. Các chương trình được cài đặt trên máy chủ và cho phép người học truy cập. Việc này bao gồm cả việc quản lý và hướng dẫn, tạo điều kiện cho người học

5. Đánh giá (Evaluation)

Một chương trình E-learning có thể được đánh giá bằng nhiều cách tùy theo mục tiêu cần đánh giá như phản ứng của người học, việc đạt được mục tiêu học tập, chuyển giao kiến thức và kỹ năng liên quan đến công việc và tác động của dự án đối với tổ chức theo mô hình của giáo sư KirkPatrick

👉 Tham khảo giải pháp huấn luyện trực tuyến HRD Live-Learning đang được triển khai cùng hơn 30 đối tác:https://livelearning.hrd.com.vn/

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082