Bản chất của học hỏi và Mô hình Văn hóa Học tập hiệu quả

Một Doanh nghiệp, cũng như từng cá nhân trong tổ chức, đều có những khả năng tiềm ẩn chưa được khám phá. Phương pháp hiệu quả và bền vững nhất để đánh thức, phát huy những tiềm năng đó chính là Xây dựng Văn hóa học tập. 

1. Đặc trưng của Tổ chức học tập: 

Đặc trưng quan trọng của các tổ chức học tập là việc học tập xảy ra ở 5 cấp độ:

Cấp độ 1: Học tập cá nhân
Cấp độ 2: Học tập theo team/đội nhóm công việc : 
Ở cấp độ này các cá nhân làm việc cùng nhau trong nhóm làm việc cố định hoặc team tạm thời chia sẻ bài học cùng nhau 
Cấp độ 3: Học tập chéo giữa các phòng ban chức năng.
Cấp độ 4: Học tập để vận hành tổ chức
Việc học tập được tập trung vào cải thiện thực tiễn, tăng hiệu quả và năng suất của tổ chức 
Cấp độ 5: Học tập lên chiến lược tổ chức
Học tập lên đến cấp độ này nghĩa là học cách đối phó với sự thay đổi trong môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể của tổ chức
 
2. Bản chất của quá trình học hỏi: 

"Học hỏi là quá trình thay đổi, mở rộng nhận thức của con người thông qua sự thay đổi về thế giới quan và năng lực của chính chủ thể. Hiểu một cách đơn giản hơn, đó là quá trình thay đổi cách mà con người nhận thức, suy nghĩ và hành động.”

Quá trình học bao gồm 3 giai đoạn cơ bản, đó là:

3 giai đoạn cơ bản này cũng là nền tảng để các nhà quản lý đưa ra một số chiến lược để xây dựng văn hóa học tập hiệu quả và toàn diện nhất trong doanh nghiệp của mình.

3. Mô hình Văn hóa Học tập hiệu quả: 

Trong một nền văn hóa học tập hiệu quả, nhân viên học những gì, bằng cách thức nào, tất cả được thúc đẩy bởi Cơ hội học tập, Năng lực và Môi trường học tập phù hợp

                                                                          BA THÀNH TỐ CỦA MỘT VĂN HÓA HỌC TẬP HIỆU QUẢ

                                                              Trích Sổ tay " Chiến lược xây dựng Văn hóa học tập trong Doanh nghiệp". Tìm hiểu thêm Tại đây

Học viên Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082