Các xu hướng dịch chuyển trong ngành L&D

Trong bối cảnh công nghệ đang có nhiều bước tiến mới, quá trình học tập hiện đại đã có sự thay đổi so với quá khứ, mở ra một bối cảnh linh hoạt hơn trong các hoạt động phát triển con người. Dưới đây là một số xu hướng dịch chuyển trong ngành L&D sắp tới

1. Đào tạo → Học hỏi: 

Học tập tại doanh nghiệp trong quá khứ thường mang tính chất thụ động, người học chủ yếu tham gia các chương trình đào tạo đã được xây dựng sẵn, có khuôn mẫu chung cho số đông và tiếp cận một chiều. Theo yêu cầu của xu hướng giáo dục hiện đại, mỗi người đều phải rèn luyện khả năng tự định hướng các kiến thức và kiến tạo tinh thần học hỏi mọi lúc mọi nơi. Trong bối cảnh đó, bộ phận L&D cần đầu tư nhiều hơn trong việc thiết kế môi trường khuyến khích nhu cầu học hỏi của các cá nhân trong tổ chức, khiến việc học tập trở thành nhu cầu tự thân của người học

2. Giảng dạy → Điều phối

Khác với hình thức học tập truyền thống, giảng viên không phải là người duy nhất cung cấp các kiến thức và các thông tin giá trị. Họ đóng vai trò là người điều phối dẫn dắt, gợi mở các nội dung dựa trên nhu cầu của các Học viên

3. Kế hoạch → Đúng lúc: 

Các hoạt động đào tạo cũng được tổ chức linh động tùy biến theo sự thay đổi của kế hoạch kinh doanh và các yếu tố trong và ngoài công ty thay vì cố định một cách kém linh hoạt. Các khóa học cũng được tổ chức ngay tại thời điểm phát sinh nhu cầu từ phía Học viên và Doanh nghiệp.

4. Lớp học → Tích hợp: 

Về các hình thức tổ chức lớp học, việc học sẽ không giới hạn chỉ trong khuôn khổ lớp học mà mở rộng tích hợp cả nơi làm việc

5. Buổi học 45p → Buổi học ngắn: 

Thời lượng các buổi học cũng được chia nhỏ thành các buổi học ngắn lặp lại nhiều lần thay vì các buổi học kéo dài 45 phút, khai thác nhiều khía cạnh của một chủ đề hay một nội dung cụ thể.

                                                                                                                                                                                                                  Trích ' Báo cáo ngành L&D Việt Nam 2019 '. Tìm hiểu thêm Tại đây 

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082