Kỹ năng đàm phán và thương lượng hiệu quả

Nằm trong chuỗi giải pháp Nâng cao chất lượng dịch vụ & Hiệu quả bán hàng do Học viện Quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều Doanh nghiệp, khóa học Inhouse “Kỹ năng đàm phán và thương lượng hiệu quả” sẽ  trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho các đối tượng tại đơn vị.

1. Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Nhận thức được tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh

- Bí quyết thành công trong các cuộc đàm phán mang tính hợp tác/ cạnh tranh

- Các hình thức thương lượng và nghệ thuật đàm phán hiệu quả

- Quy trình thương lượng và đàm phán

- Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán;

-  Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán.

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung khóa học

PHẦN I. VAI TRÒ VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG

- Nhận thức được tầm quan trọng của đàm phán thương lượng trong cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội, trong công việc, sự nghiệp nói chung và trong kinh doanh nói riêng

- Các hình thức đàm phán thương lượng:

- Thương lượng phân bổ

- Thương lượng kết hợp

- Thương lượng nhiều giai đoạn và nhiều bên tham gia

PHẦN II. NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG THÀNH CÔNG

- Những vấn đề phổ quát về chiến thuật thương lượng, đàm phán

- Thấu hiểu nghệ thuật đàm phán và thương lượng.

- Nắm bắt và vận dụng BATNA – kỹ năng thương lượng hiệu quả

- Nắm bắt các chiến thuật để thành công trong đàm phán, thượng lượng

PHẦN III. RÀO CẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÁO GỠ

Một số rào cản cơ bản

- Gặp đối phương cố chấp

- Khoảng trống thông tin và tình thế khó xử

-  Thiếu tin tưởng giữa các bên đối tác

-  Khác biệt về văn hóa

-  Nhận thức thiên lệch

-  Mong đợi phi lý

-  Tự tin quá mức hoặc rơi vào tình huống không thể kiểm soát cảm xúc …

*Thực hiện case study thực tiễn

PHẦN IV. NHỮNG CHÚ Ý TRONG ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG  

- Các mối quan hệ, các giá trị và tầm quan trọng trong đàm phán thương lượng

- Kiểm soát cảm xúc và những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực trong đàm phán thương lượng

-  Kỹ năng giao tiếp và hành xử trong đàm phán thương lượng

-  Thuận lợi và một số trở ngại trong đàm phán thương lượng qua trung gian

-  Sức mạnh tập thể trong đàm phán thương lượng

 

*Thảo luận nhóm giải quyết vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: 097 345 2082