Kỹ năng làm việc nhóm

1. Lợi ích sau khóa học

Thấu hiểu các đặc điểm của nhóm làm việc.

- Những trở ngại trong nhóm làm việc và cách giải quyết

- Xây dựng và phát triển đội nhóm hiệu quả

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung chương trình

PHẦN I. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÓM LÀM VIỆC

- Các loại nhóm và ý nghĩa của làm việc nhóm

- Những trở ngại khi làm việc nhóm và cách giải quyết

- Bí quyết làm việc nhóm hiệu quả

- Hướng dẫn ứng xử trong các giai đoạn phát triển đội nhóm

* Thực hiện game mô phỏng: Các giai đoạn hình thành nhóm

PHẦN II. XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

- Công thức GRIP trong xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

- Xây dựng vai trò và cam kết thành viên trong nhóm

- Mục tiêu và Kế hoạch của một nhóm làm việc

* Thực hiện game mô phỏng: Vai trò của các thành viên nhóm

- Vai trò của Leader

- Giải pháp cho các vấn đề làm việc nhóm tại Doanh nghiệp Việt

- 7 bước xây dựng văn hoá “Teamwork” tại Doanh nghiệp Việt

* Thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Doanh nghiệp

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

 

Hotline: 097 345 2082