Kỹ năng tuyển dụng dựa trên Khung năng lực hành vi

TUYỂN DỤNG DỰA TRÊN KHUNG NĂNG LỰC HÀNH VI

Tuyển dụng là khâu rất quan trọng trong Hoạt động quản trị nhân sự. Tuyển dụng tốt cần đảm bảo tuyển được người phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và phù hợp với khung năng lực cần có tại vị trí. Các vị trí Manager là người tham gia tuyển chọn, quyết định ứng viên. Do đó việc trang bị các kỹ năng này cho nhóm Managers là rất cần thiết.

Hiện nay,  Tuyển dụng theo khung năng lực là xu hướng phổ biến và giải pháp tốt nhất được các Tập đoàn trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp FDI, các ngân hàng và tập đoàn lớn là các đơn vị tiên phong xây dựng Hệ thống tuyển dụng này do tính hữu ích và thiết thực của nó. Khóa học này đã được đào tạo cho hàng trăm Managers tại các DN để “invole” họ và nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

1. Lợi ích sau khóa học 

- Hiểu rõ về các phương pháp tuyển dụng hiện đại

- Hiểu rõ về khung năng lực

- Biết cách ứng dụng xây dựng phương pháp phỏng vấn, các bài test theo Khung năng lực hành vi

- Hiểu và vận dụng tốt phương pháp phỏng vấn STAR trong tuyển dụng

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

-  Follow kế hoạch hành động sau training

3. Nội dung khóa học 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ KHUNG NĂNG LỰC

1. Mục tiêu của Tuyển dụng

2. Quy trình tuyển dụng

3. Tổng quan về Khung năng lực

4. Xác định các cấp bậc năng lực

PHẦN II. PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN DỰA TRÊN KHUNG NĂNG LỰC  

1. Tuyển dụng truyền thống

2. Tuyển dụng dựa trên khung năng lực

3. So sánh tuyển dụng truyền thống và tuyển dụng dựa trên khung năng lực

4. Các bước tuyển dụng dựa trên Khung năng lực

* Thực hiện case study thực tiễn

PHẦN III. CÁC KỸ NĂNG PHỎNG VẤN DỰA TRÊN KHUNG NĂNG LỰC

1.  Nên và không nên trong Phỏng vẫn

2. Kỹ thuật đặt câu hỏi trong phỏng vấn

3. Cấu trúc phỏng vấn hình Phễu

4. Kỹ thuật phỏng vấn STAR, 5W3H

5. Xây dựng cấu trúc năng lực vị trí phỏng vấn

PHẦN IV. KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG

1. Xây dựng công cụ ghi nhận kết quả phỏng vấn

2. Quyết định tuyển dụng dựa trên đánh giá năng lực

* Thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Doanh nghiệp

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

 

Hotline: 097 345 2082