LEADERPRO 4.0: Giải pháp Phát triển năng lực Quản lý cấp trung

Trong tổ chức, lãnh đạo cấp trung đóng vai trò vô cùng quan trọng, vừa là cầu nối giữa lãnh đạo cấp trên và lãnh đạo cấp dưới, đồng thời liên kết chặt chẽ với các lãnh đạo đồng cấp. Cụ thể, vai trò của đội ngũ quản lý cấp trung được thể hiện qua các khía cạnh như sau:

- Đảm bảo việc truyền tải chính xác các chỉ thị từ lãnh đạo cấp trên đến cấp dưới, giúp thúc đẩy thực hiện chiến lược và mục tiêu tổ chức.
- Thu thập và truyền tải phản hồi từ cấp dưới lên cấp trên, giúp cải thiện quy trình và nâng cao hiệu suất làm việc.
- Đối thoại và trao đổi thông tin với các lãnh đạo đồng cấp, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận và đảm bảo sự nhất quán trong hoạt động tổ chức.
- Kiểm soát và quản lý hoạt động của bản thân để đảm bảo tiến độ chung của tổ chức, từ đó tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
- Xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo động lực cho nhân viên phát triển và cống hiến
- Đào tạo và phát triển nhân viên, giúp họ nắm bắt rõ ràng mục tiêu và vai trò của mình trong tổ chức, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Đào tạo năng lực quản lý cấp trung là một hoạt động không thể thiếu trong việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của một tổ chức. Bộ chương trình đào tạo Phát triển năng lực quản lý cấp trung được thiết kế nhằm phát triển toàn diện năng lực của đội ngũ. Chương trình được thiết kế dựa vào nguyên lý quản trị hiện đại & cập nhật xu thế quốc tế về phát triển năng lực quản lý & hiệu suất làm việc.

1. Tổng quan về chương trình

Giải pháp được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

- Hiểu rõ chức năng của nhà quản lý tại đơn vị & Nâng cao năng lực lãnh đạo đạt chuẩn năng lực quản lý lãnh đạo chuyên nghiệp.

- Chuyển đổi tư duy quản lý từ thói quen sang quản lý dựa trên khoa học & công cụ quản trị hiện đại chuẩn quốc tế

- Hiểu rõ bản chất của chức năng Lãnh đạo: gây ảnh hưởng đến các thành viên, huấn luyện nhân viên, tạo động lực như thế nào

- Hiểu rõ cách thức tổ chức và kiểm soát công việc khoa học & đạt chuẩn quốc tế, Chuẩn hóa các kĩ năng quản trị bản thân, quản trị công vịệc & quản trị nhân sự

- Nắm vững các bài học trong xây dựng văn hóa tổ chức.

- Nắm bắt được cách thức quản trị của các Tập đoàn hàng đầu, từ đó chia sẻ trách nhiệm với lãnh đạo công ty về mục tiêu, các giá trị cốt lõi, các kế hoạch để cùng Phát triển Công ty.

Một số khách hàng tiêu biểu:

                        

 

2. Tham khảo khung chương trình Phát triển năng lực quản lý cấp trung tại Học viện Quản trị HRD Academy

Một số chương trình đào tạo HRD đã tổ chức về chủ đề: Phát triển năng lực quản lý cấp trung

1. Phát triển năng lực đội ngũ quản lý cấp trung - Công ty Mobio 

2. Chuỗi chương trình Nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo cấp trung - Công ty Vidifi

3. Phát triển kỹ năng quản lý lãnh đạo - Công ty Thiết bị và Truyền thông NGS

Một số hình ảnh Đào tạo: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD ACADEMY - TỐI ƯU NĂNG LỰC TỔ CHỨC

📞Hotline: 097 345 2082 (VP Hà Nội) /036 423 6082 (VP TP HCM)

📩Email: hrdacademy@hrd.com.vn

🖱Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/📩📩📩

 

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082