LEADERPRO 4.0: Giải pháp Phát triển năng lực Quản lý cấp trung

Trong tổ chức, lãnh đạo cấp trung đóng vai trò vô cùng quan trọng, vừa là cầu nối giữa lãnh đạo cấp trên và lãnh đạo cấp dưới, đồng thời liên kết chặt chẽ với các lãnh đạo đồng cấp. Cụ thể, vai trò của đội ngũ quản lý cấp trung được thể hiện qua các khía cạnh như sau:

  • Nắm chắc và truyền tải chính xác những chỉ thị từ lãnh đạo cấp trên xuống dưới.
  • Trực tiếp ghi nhận và truyền tải những phản hồi từ cấp dưới lên trên.
  • Trao đổi thông tin với các lãnh đạo đồng cấp, đảm bảo hoạt động của bộ phận dưới sự quản lý của mình nhất quán với hoạt động của các bộ phận khác.
  • Kiểm soát hoạt động của chính bản thân để đảm bảo tiến độ chung của tổ chức. 

Giải pháp được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

  • Nắm vững các nguyên lý phát triển năng lực quản lý lãnh đạo.
  • Nắm vững các bài học, nguyên tắc trong xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả.
  • Nắm vững các bài học trong xây dựng văn hóa tổ chức.
  • Chuẩn hóa các kĩ năng quản trị bản thân, quản trị công vịệc & quản trị nhân sự.
  • Được chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo từ các nhà lãnh đạo, chuyên gia cấp cao.

Một số khách hàng tiêu biểu:

                        

Lộ trình Đào tạo Demo: 

 

Một số hình ảnh Đào tạo: 

 

 

 

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082