Quản trị nhân sự dành cho quản lý cấp trung

Nằm trong chuỗi giải pháp Nâng cao chất lượng dịch vụ & Hiệu quả bán hàng do Học viện Quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều Doanh nghiệp, khóa học Inhouse “Quản trị nhân sự dành cho quản lý cấp trung” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đối tượng quản lý cấp trung tại đơn vị.

1. Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Cài đặt nhận thức về chức năng Quản trị nhân sự của Cấp quản lý

- Hiểu rõ các chức năng về Quản trị nhân sự

- Sở hữu các công cụ trong Quản trị nhân sự

- Biết cách phát triển năng lực Quản trị nhân sự thông qua công việc

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung chương trình

PHẦN I. CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ

1. Các chức năng của nhà quản lý

2. Lãnh đạo con người

3. Quản lý công việc

- Chu trình PDCA

4. Các yếu tố tác động đến hiệu quả công việc

5. Các chức năng Quản trị nhân sự của nhà Quản lý

*Thực hiện case study thực tiễn

PHẦN II. TUYỂN DỤNG VÀ HỘI NHẬP NHÂN VIÊN

1. Tuyển dụng truyền thống & hiện đại

2. Tuyển dụng theo năng lực hành vi

3. Hội nhập nhân viên

PHẦN III. HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

1. Tổng quan về huấn luyện và phát triển nhân viên

2. Các công cụ huấn luyện và phát triển nhân viên

- Mô hình kèm cặp EDAC

- Mô hình huấn luyện GROW

3. Kế hoạch huấn luyện và phát triển nhân viên

*Thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Doanh nghiệp

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: 097 345 2082