Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

1. Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Nhận diện và xác định chính xác vấn đề

- Tư duy đúng để có phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả

- Lựa chọn giải pháp đúng bằng các công cụ đặc biệt

- Khả năng triển khai giải pháp hiệu quả

 2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung tổng quan

PHẦN I. NHẬN DIỆN VÀ XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC VẤN ĐỀ

- Kỹ thuật và các công cụ kinh điển trong xác định vấn đề

- Kỹ thuật nhân diện sự tồn tại của các vấn đề thật sự

- Kỹ thuật đa dạng hóa góc nhìn;

- Những góc độ tiếp cận vấn đề hiệu quả

- Những nguyên tắc cần lưu ý

  *Thực hiện game mô phỏng

PHẦN II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ

- Kỹ thuật Brain-storming

- Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” (Six Thinking Hats)

- Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map)

- Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking)

- Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác

- Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy

PHẦN III. BỘ CÔNG CỤ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ

- Tư duy logic và tư duy ngoại biên (logical thinking và lateral thinking)

- Công cụ tư duy để tập hợp giải pháp

- Reverse brainstorming

- Brainwriting

- Các công cụ đánh giá và lựa chọn

- Hi-Low Sorting Model

* Thực hành casestudy thực tiễn

PHẦN IV. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ

- Kỹ năng triển khai giải pháp hiệu quả và những lưu ý quan trọng.

* Thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Doanh nghiệp

 

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: 097 345 2082