Train the Trainer

Nằm trong chuỗi giải pháp Phát triển năng lực quản lý do Học viện Quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều Doanh nghiệp, khóa học Inhouse “Train The Trainer” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp.

I: LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC: 

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên:

- Nắm rõ nguyên tắc cơ bản trong đào tạo và huấn luyện

- Nắm rõ các nguyên tắc trình và truyền đạt hiệu quả

- Tìm hiểu cơ bản về cách học của người lớn và quá trình học tập

- Tìm hiểu về các kỹ năng cần thiết của một giảng viên

- Nắm rõ quy trình triển khai bài giảng

II: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

PHẦN 1. CHÂN DUNG GIẢNG VIÊN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP

1.Vai trò của Giảng viên nội bộ trong tổ chức?

2. 3 yếu tố chính tạo nên Giảng viên nội bộ chuyên nghiệp

PHẦN 2. MỤC TIÊU VÀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU  - ĐÀO TẠO ĐỊNH LƯỢNG

1.Thảo luận nhóm: Mục tiêu của tôi

2.Kỹ thuật thiết lập mục tiêu định lượng cho một chuyên đề/khóa đào tạo

PHẦN 3. NGUYÊN TẮC HỌC TẬP CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

1.Những tiến trình đào tạo kinh điển áp dụng trong mọi chương trình

2.09 Nguyên tắc học tập của người trưởng thành 

3.Thực hành tiến trình và nguyên tắc 10 Phương pháp đào tạo tích cực phổ biến

4.Thực hành các phương pháp đào tạo tích cực: Cá nhân ở Nhóm, Lớp

PHẦN 4. KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG ĐÀO TẠO

1.07 loại câu hỏi tương tác hiệu quả với học viên

2.05 kỹ thuật sử dụng câu hỏi điều khiển lớp học và xử lý tình huống

3.Thực hành sử dụng câu hỏi: Cá nhân –  Nhóm, Lớp

PHẦN 5. PHƯƠNG PHÁP MỞ ĐẦU BÀI GIẢNG THU HÚT

1.Công thức mở đầu mọi bài giảng 

2.Thực hành: Theo cặp, Cá nhân – Lớp

PHẦN 6. PHÁT TRIỂN NỘI DUNG GIẢNG DẠY

1.Một số nguyên tắc khi sử dụng phương pháp trình bày

2.Công thức triển khai một nội dung giảng dạy

3.Công thức triển khai hoạt động

4.Thực hành: Cá nhân – Nhóm

PHẦN 7. KẾT THÚC BÀI GIẢNG ẤN TƯỢNG:

1.Công thức kết thúc bài giảng 

2.Kỹ thuật xử lý mọi câu hỏi của học viên

GỌI NGAY HOTLINE: 0973452082 HOẶC ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Học viên Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotline: 097 345 2082