Triển khai 5S hiệu quả trong Doanh nghiệp.

TỔNG QUAN VỀ 5S

Thực tiễn hoạt động quản trị sản xuất tại các doanh nghiệp ở Việt Nam luôn đặt ra nhiều vấn đề. Một trong các vấn đề đó là việc sắp xếp layout, bố trí dụng cụ, lối đi, tài liệu vật dụng… sao cho khoa học và hiệu quả, giữ gìn vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ. Hiện nay, để giải quyết vấn đề này nhiều doanh nghiệp đang tiếp cận và áp dụng mô hình 5S của Nhật Bản

5S được các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản xem là "nền tảng cơ bản của hoạt động một nhà máy". Nhờ việc thiết lập và duy trì 5S, các doanh nghiệp đã khởi động cho các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp mình.

1. Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Hiểu tổng quan về chương trình 5S

- Hiểu rõ quá trình thực thi 5S

- Nắm bắt các công cụ triển khai 5S

- Hiểu rõ vai trò của các cấp quản lý, tổ trưởng trong việc triển khai thành công 5S tại doanh nghiệp

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung chương trình

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ 5S 

- 5S là gì ?

- Ý nghĩa và mục đích khi thực hiện 5S

- Tình hình áp dụng 5S tại các Doanh nghiệp khác

PHẦN II. 5S

- Seiri ( Sàng lọc )

- Seiton ( Sắp xếp )

- Seiso ( Sạch sẽ )

- Seiketsu ( Săn sóc )

- Seitsuke ( Sẵn sàng )

* Thực hiện game mô phỏng 

PHẦN III. CÔNG CỤ TRIỂN KHAI 5S 

- Checklist

- Truyền thông

- Thi đua

- Vai trò của các cấp quản lý trong quá trình thực thi 5S

- Các nhân tố triển khai thành công 5S

- Vai trò các cấp quản lý trong quá trình thực thi 5S

* Thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Doanh nghiệp

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: 097 345 2082