#COLEARNING - TỔNG HỢP CÁC BÀI RECAP CHẤT LƯỢNG

Chương trình CoLearning được Học viện Quản trị HRD Academy khởi xướng với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng L&D cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, phát triển bản thân & sẵn sàng cho những cơ hội phía trước. Đồng thời, chương trình cũng là dịp để cộng đồng L&D thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc chung tay cùng Chính phủ, Bộ Y tế & Toàn dân bằng việc toàn bộ quỹ quyên góp sẽ chuyển về Quỹ ủng hộ Bộ Y tế chống dịch Covid-19.

Trong suốt hơn 20 ngày triển khai, chương trình đã diễn ra hết sức sôi động 8 buổi chia sẻ trực tuyến về công tác quản trị L&D với sự dẫn dắt hết sức cụ thể, thực tiễn & chân thành từ các anh chị speaker đang phụ trách quản lý đào tạo tại các đơn vị quy mô lớn & chuyên nghiệp. Dưới đây là Link các bài Recap sau các buổi chia sẻ (*click vào link tại tiêu đề):

Buổi 1: Ứng dụng mô hình ADDIE trong đào tạo hiệu quả

Buổi 2: Lập kế hoạch đào tạo hiệu quả 

Buổi 3: Tổ chức và thực thi đào tạo hiệu quả 

Buổi 4: Phát triển tài liệu giảng dạy hiệu quả 

Buổi 5: Phát triển kỹ năng giảng dạy hiện đại 

Buổi 6: Phát triển giảng viên nội bộ 

Buổi 7: Xây dựng và triển khai hệ thống E-learning hiệu quả 

Buổi 8: Đo lường tác động và hiệu quả học tập 

Tham gia Group Cộng đồng L&D Việt Nam: https://bit.ly/3c67vPQ

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082