Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

1. Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Thấu hiểu về kĩ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng trong môi trường kinh doanh hiện đại

- Thấu hiểu tâm lý khách hàng và các yếu tố tác động tới hành vi

- Nghệ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả

- Hoàn thiện và nâng cao các kĩ năng: thuyết phục, xử lý từ chối và phản đối từ khách hàng

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung khóa học

PHẦN I. KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

1. Thế nào là nghề bán hàng

2. Tính cách và các yếu tố tâm lý tác động tới hành vi khách hàng

3. Quy trình và kỹ thuật bán hàng hiệu quả

- Kỹ thuật "lắng nghe" và thu thập thông tin;

- Kỹ thuật nhận định, phân tích và phân loại nhu cầu khách hàng;

- Xác định kỹ thuật thương thuyết;

*Thực hiện case study thực tiễn

4. Một số lưu ý và kĩ năng bổ trợ trong bán hàng

- Kỹ năng giao tiếp/ trình bày thuyết phục

- Kỹ năng xử lý phản đối/ từ chối

*Thực hiện game mô phỏng

PHẦN II. KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ

1. Tổng quan về chăm sóc khách hàng

2. Phương pháp chăm sóc khách hàng hiệu quả

- Hiểu về khách hàng

- Các nguyên tắc quan trọng trong chăm sóc khách hàng;

- Quy trình và phương pháp chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp;

- Những chương trình chăm sóc khách hàng hiệu quả phổ biến;

- Năng lực quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng

- Những mấu chốt quan trọng và những sai lầm cần tránh trong quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng.

* Thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Doanh nghiệp

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

 

Hotline: 097 345 2082