Nâng cao năng lực Quản trị sản xuất

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Năng lực sản xuất là một trong những năng lực cốt lõi hiện nay của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên để quản trị sản xuất như thế nào cho hiệu quả, đạt hiệu suất cao luôn là một bài toán mà các doanh nghiệp khối sản xuất đang tìm lời giải. Trang bị cho lực lượng quản lý sản xuất các kỹ năng về quản lý sản xuất, công cụ để quản lý, kỹ năng cải tiến công việc, quản lý chất lượng – làm đúng ngay từ đầu, Kaizen, TQM … là một giải pháp có thể giúp giải quyết bài toán này.

1. Lợi ích sau khóa học

- Xác định đúng sứ mệnh, vai trò, nhiệm vụ, thách thức của vị trí Tổ trưởng/ Giám sát trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Nắm rõ và sở hữu các công cụ quản lý sản xuất của người Tổ trưởng : PDCA, Hourenshou, 7 lãng phí, Quản lý trực quan,  5S, Kaizen, QCD…

- Nắm rõ và sở hữu phương pháp quản lý công việc, lãnh đạo và thúc đẩy nhân viên cấp dưới thực thi công việc.

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

-  Follow kế hoạch hành động sau training

3. Nội dung khóa học 

PHẦN I. CHÂN DUNG NGƯỜI QUẢN LÝ HIỆN TRƯỜNG

1. Các yếu tố cơ bản trong QLSX

- QCDMS

2. Chức năng QUẢN TRỊ trong SẢN XUẤT

- Hoạch định – Tổ chức – Lãnh đạo, chỉ huy – Kiểm soát

3. Xây dựng chân dung người QLSX

- Vai trò và sứ mệnh của người quản lý hiện trường

4. Các nguyên lý cơ bản trong QLSX

- Điều kiện 4M tốt nhất

- Dòng chảy sản xuất liên tục

- Kiểm soát bằng hình ảnh (Visual Control)

- Thực hiện vòng tròn PDCA

* Thực hiện case study thực tiễn

PHẦN II. CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHO NGƯỜI TỔ TRƯỞNG – GIÁM SÁT

1. 5W1H

2. 3MU / 3GEN

3. Nhận diện 7 lãng phí tại hiện trường sản xuất

4. 5S

5. Kaizen

* Thực hiện game mô phỏng

PHẦN III. KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHO NGƯỜI TỔ TRƯỞNG  - GIÁM SÁT

1. Kỹ năng quản lý công việc

2. Kỹ năng lãnh đạo nhân viên

3. Kỹ năng phản hồi ( Sandwich / FBI )

4. Kỹ năng đào tạo

* Thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Doanh nghiệp

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: 097 345 2082