TÊN KHÓA HỌC CHI TIẾT
PD KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ   
PD01 Kỹ năng giao tiếp tinh tế Xem chi tiết
PD02 Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả kiểu Nhật Xem chi tiết
PD03 Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp hiệu suất cao Xem chi tiết
PD04 Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục hiệu quả Xem chi tiết
ML QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO   
ML01 Nhà quản lý chuyên nghiệp Xem chi tiết
ML02 Quản lý và dẫn dắt sự thay đổi Xem chi tiết 
ML03 Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ Xem chi tiết
ML04 Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên Xem chi tiết
ML05 Kỹ năng giao việc và giám sát công việc hiệu quả Xem chi tiết
SE BÁN HÀNG VÀ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG   
SE01 Kỹ năng bán hàng đột phá Xem chi tiết
SE02 Kỹ năng chăm sóc khách hàng xuất sắc Xem chi tiết
SE03 Xây dựng trải nghiệm khách hàng kiểu Nhật Xem chi tiết
SE04 Dịch vụ tử tế Omotenashi Xem chi tiết
HR  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  
HR01 Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO Xem chi tiết
HR02 Tuyển dụng hiện đại dựa trên khung năng lực Xem chi tiết
HR03 Xây dựng hệ thống quản trị thành tích BSC - KPI Xem chi tiết
HR04 Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Xem chi tiết

 

                                                                                                                                                                               

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082